Nickerie.Net, dinsdag 07 oktober 2008


Bejaardentehuis Rust en Werk na twee maanden operationeel

Asha Chaturi, 07/10/2008

NIEUW-NICKERIE - Het bejaardentehuis Rust en Werk is in het weekend in gebruik genomen. Aanvankelijk was het de bedoeling om het tehuis op 4 augustus tijdens de opening in gebruik te nemen. “Er waren echter problemen met de elektriciteitsvoorziening, waardoor de eerste bewoners nu pas hun intrek kunnen nemen in het tehuis”, vertelt directeur Lucia Kasanpawiro-Sanoesi van het tehuis. Stichting Siemba van Pertjajah Luhur’s (PL) voorzitter Paul Somohardjo is de motor achter dit project. Volgens hem mogen seniore burgers nooit gezien worden als een object.

“Deze seniore burgers hebben in hun jonge jaren hun krachten gegeven aan de opbouw van ons land, waardoor ze een prettige tijd moeten krijgen op hun oude dag.” Somohardjo was samen met de PL-ministers Hendrik Setrowodjojo en Edwin Wolf in Nickerie voor de ingebruikneming. Minister Hendrik Setrowidjojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vindt het een goed initiatief dat de private sector ook meehelpt. Zijn departement zal het personeel trainen. Sinds vrijdag wonen veertien seniore burgers in het tehuis. In één kamer zijn twee personen gehuisvest. Er zijn nog wachtenden, maar door een tekort aan ruimte, zullen die personen nog geduld moeten betrachten. De mensen die urgent onderdak nodig hadden, zijn eerst voorzien. De stichting is bezig tien units af te bouwen. Volgens de directeur streeft het tehuis ernaar om deze units nog dit jaar te laten bewonen.

Ramboon Sadhimin (73) woont samen met zijn vrouw in het tehuis. Hij zegt dat hij het prettig vindt om in een bejaardentehuis te wonen. Nickerie heeft drie bejaardentehuizen die in een grote behoefte voorzien. Huize Francis is de eerste en in mei dit jaar is Pawan Dhaam aan de St Theodorusweg in gebruik genomen. Kasanpawiro-Sanoesi juicht de samenwerking met andere tehuizen toe daar zij hetzelfde doel nastreven.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics