Nickerie.Net, dinsdag 07 oktober 2008


Informele economie Surinames redding van kredietcrisis

07/10/2008

Paramaribo - De in relatief hoge mate informeel ingerichte economie blijkt Suriname nu voor een belangrijk deel te sparen voor de desastreuze gevolgen van de internationale kredietcrisis. Ook de enorme voorraden aan natuurlijke grondstoffen, de waarde van onderpanden en ‘hoog’ opgeleid kader zouden het land uit de financiële stormwind hebben gehouden. “Dit is absoluut geen onbelangrijk aspect dat speelt, en daarop moet worden voortgebouwd”, stelt Philip Hans Franses, economisch decaan aan de Erasmus universiteit van Rotterdam in Nederland. Suriname bevindt zich in een redelijk gunstige positie en zal geen directe gevolgen ondervinden van de internationale financiële credietcrisis. Indirecte gevolgen kunnen er wel zijn maar die zullen zich niet zo gauw aandienen.

Om eventuele externe schokken op te vangen, is het nu de tijd om te werken aan innovaties, stimuleren van het ondernemerschap en hard werken aan het behouden of terugwinnen van het vertrouwen in de eigen munt. Franses gaf zijn visie gisteravond tijdens een lezing, in het Lalla Rookhgebouw, voor de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), waar hij inging op de internationale kredietcrisis. Professor Franses is in het dagelijks leven ook belast met het maken van economische voorspellingen voor de Nederlandse economie. Zijn uitspraken kwamen “opmerkelijk” over bij zijn toehoorders. Franses wijst erop dat hoewel er geen directe gevolgen zijn voor het land, er rekening mee moet worden gehouden dat het in Suriname gaat om een kleine open economie.

De hoogleraar constateert dat er sprake is van een grote sociale cohesie, maar dat anderzijds er ook een grote politieke verdeeldheid is. Dat zal invloed hebben op slagvaardigheid en het behouden en terugwinnen van het vertrouwen. In het verleden zijn al soortgelijke financiële periodes voorgekomen, echter is deze sinds 1929 één van de grootste. Dit keer zijn er te lang hoge risico’s genomen met bedrijven en huizen op de internationale markt. Erger zou het worden als China, de grootste consument op dit moment, besluit geen Amerikaanse dollars meer te kopen, maar euro’s. “Dan is het hek van de dam,” omdat dit land in principe de waarde van de US dollar bepaalt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net  / de Ware Tijd

07-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics