Nickerie.Net, dinsdag 07 oktober 2008


Suriname godsdienstvriendelijk

Fenny Zandgrond, 07/10/2008

Paramaribo - Ondanks de zoveelste vernietiging van een hindoebeeld en de weigering van een schoolhoofd van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) om een rastafari-leerling met dreadlocks in te schrijven, blijft Suriname een godsdienstvriendelijk land.

De US State Department heeft geen rapportage ontvangen van misbruik of discriminatie op basis van religieuze affiniteit, geloofbelijdenis of -uitoefening. De Surinaamse Grondwet beschermt het recht van godsdienstvrijheid en zelfs zes van de acht regerende politieke partijen hebben sterke banden met uiteenlopende religieuze groepen. Dominee Maarten Mingoen van de EBGS stelt dat Surinamers tolerant zijn naar elkaars godsdienst toe. De tijd waarin protestanten op de vuurstapel belandden is voorbij. In Suriname belijden hindoes en joden naast elkaar hun religie en trekken lutheranen en protestanten met elkaar op. EBG’ers die drie eeuwen geleden naar Suriname kwamen, respecteerden de cultuur en taal van de mensen die zij tegenkwamen in stad en binnenland en lieten hen vrij in hun religieuze keuze.

Mingoen vindt dat Suriname inderdaad een land is dat trots kan zijn op zijn godsdienstvrijheid. De diverse groepen nodigen elkaar uit hun religieuze feesten samen te vieren. “Elke religie verwacht dat we onze medemens goed doen.” Over de vernietiging van hindoebeelden stelt hij dat onderzoek moet uitwijzen of het motief te maken heeft met verschil van religieus inzicht. In het ‘International Religious Freedom' rapport is niet onopgemerkt gebleven dat in Suriname een correlatie bestaat tussen etniciteit en godsdienst. Toch blijkt dat de etnisch gebonden politieke partijen geen religieuze eisen stellen aan hun leiderschap. Als voorbeeld wordt opnieuw de rooms-katholieke NPS-voorzitter Ronald Venetiaan aangehaald die de overwegend hernhutters -EBG-partij leidt. Ook is ontdekt dat er geen verband bestaat tussen religie en socio-economische status. Wel is geconstateerd dat degenen die traditionele godsdiensten belijden een lagere maatschappelijke status hebben.

Het leger, openbare scholen en alle andere overheidsdiensten staan open voor alle geloofsovertuigingen. Ook het dragen van amuletten is toegestaan. Voor enige deining zorgde de film Fitna van de Nederlandse parlementariër Geert Wilders. Deze werd - logischerwijs - door de moslim organisaties in Suriname afgewezen, omdat deze de islam niet goed zou karakteriseren, en volgens deze religie een verkeerde interpretatie geeft aan vrije meningsuiting. Volgens census 2004 is 40,1 procent van de totale bevolking van 493.000, christen, 20 procent hindoe en 13,5 procent moslim.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net  / de Ware Tijd

07-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics