Nickerie.Net, zaterdag 11 oktober 2008


Afname vis en wild verkoop West-Suriname

Isaak Poetisi, 11/10/2008

Paramaribo - Bewoners van Apoera en omstreken zijn ten einde raad. Opkopers en bewoners van Paramaribo en omstreken weigeren het wild en visproducten uit hun woongebieden te kopen vanwege mogelijke kwikvergiftiging. Voor kapitein Carlo Lewis van Apoera is dit een onbegrijpelijke zaak, omdat in West - Suriname geen goudwinningsactiviteiten plaatsvinden.

“Van kwikvergiftiging kan dus geen sprake zijn", beweert hij. Hij geeft aan dat ruim 25 personen de dupe zijn geworden van de houding van opkopers en stedelingen. De vissers en jagers ondernemen met veel tijd en moeite de bootreis naar Nickerie, van waaruit verder wordt gereisd naar Paramaribo. Zeven opkopers die in Apoera vlees en vis betrekken, weigeren nu de koopwaar. De kapitein bestempelt deze ontwikkeling als zeer jammerlijk, omdat met de verkregen opbrengsten de dorpelingen in de gelegenheid worden gesteld om in hun levensonderhoud te voorzien.

"Die ongerustheid is overtrokken", zegt Quan Tjon A Kon, field officer bij het Nimos belast met het analyseren van de milieu-aspecten. Hij benadrukt ook dat er in West-Suriname geen goudwinningsactiviteiten plaatsvinden. Van kwikvervuiling van de Corantijn- en de Nickerierivier kan dus geen sprake zijn. De milieudeskundige legt uit dat van nature kwik kan voorkomen in vis, maar niet significant genoeg om enige bedreiging te vormen voor de volksgezondheid. Hij vindt echter dat verder onderzoek dat zal moeten uitwijzen. Tjon A Kon verwijst in dit verband eveneens naar de ongerepte rivieren in het Wayambo- en Coppenamegebied.

"De Corantijnrivier kan wel degelijk vergiftigd worden", zegt Paul Ouboter. Hij is hoofd van de Nationale Zoölogische Collectie Suriname en centrum voor Milieu Onderzoek aan de Anton de Kom Universiteit. Hij zegt dat indertijd sporen van kwik zijn gemeten bij vissen in de de Corantijn-, Kabalebo- en de Wonotoborivier. "Hoewel niet gezegd kan worden dat alle vissen zijn besmet, was het gemeten kwikgehalte boven de norm van menselijke consumptie." De verklaring die hij daarvoor geeft, is dat de door porknokkers verbrande kwikdamp wordt meegenomen door de noord-oost passaat. "Deze kwikdamp wordt over verre afstanden in het atmosfeer getransporteerd, zelfs over de landsgrens", aldus Ouboter.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

11-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics