Nickerie.Net, dinsdag 14 oktober 2008


Rudisa bevestigt melamine in melkpoeder

Paramaribo - Door middel van een verklaring heeft Rudisa Holding bevestigd dat zij degene is, die melkpoeder met een hoger melamine-gehalte heeft dan is toegestaan door de Europese Unie. Rudisa Holding heeft tussen augustus 2007 en januari 2008 vier partijen melkpoeder uit China gehaald. Direct na de berichten in de media over de melaminevergiftiging en de dood van kinderen in China, heeft het bedrijf uit voorzorg de productie stopgezet en alle melk uit de markt gehaald.

Uit het onderzoek van TNO-Delft in Nederland is volgens het bedrijf gebleken, dat slechts een kleine partij van de melkpoeder schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het ging hierbij om de eerste import, die slechts gebruikt was voor het testen van de machines en dus niet op de markt terecht is gekomen. Die partij is inmiddels weggehaald om in overleg met de regering op een nader te bepalen datum te worden vernietigd.

Rudisa Holding meldde verder, dat de productie van melk de komende week zal worden hervat. Naar aanleiding van het voorgaande zijn de regels met betrekking tot de import van melkpoeder door de samenwerkende ministe-ries van Handel en Industrie, Volksgezondheid en Land-bouw, Veeteelt en Visserij verscherpt. Er mogen onder andere geen melkpoederhoudende producten die in China zijn vervaardigd, verkocht worden. De producten van de andere melkverwerkingsbedrijven Michi, Nuprocess en de Melkcentrale zijn alle melaminevrij verklaard.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de West

14-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics