Nickerie.Net, dinsdag 14 oktober 2008


BHP Billiton staakt Bakhuysproject

14/10/2008

Paramaribo - BHP-Billiton staakt met onmiddellijke ingang het Bakhuysproject (Montreal en Suriname) en haalt de discussie -gepland op 22 oktober- over het investeringsvoorstel van de agenda. Deze maatregelen zijn genomen nadat onderhandelingen met de regering zijn stopgezet. “Het besluit van de regering om de onderhandelingen stop te zetten, kan verstrekkende gevolgen hebben voor met name de continuïteit van de Paranamraffinaderij en dus voor Billiton Maatschappij Suriname (BMS). Daarom voel ik mij genoodzaakt om één en ander tegenover u als BMS’er recht te zetten. Het betreft hier tenslotte de toekomst van ons allen”, schrijft managing director John Sew-Atjon in een brief aan zijn personeel waar dWT de hand op heeft weten te leggen. “De weergave van het verloop van de onderhandelingen, zoals op 10 oktober door minister Gregory Rusland is uiteengezet, is volgens ons niet in overeenstemming met de feiten.”

Sew-Atjon benadrukt dat anders dan is beweerd, de BMS slechts om voldoende bauxiet heeft gevraagd om haar aandeel in de Paranamraffinaderij gedurende 25 jaar te kunnen voorzien. “De door ons voorgestelde Heads of Agreement van 13 maart 2008 vermeldt dan ook expliciet 68 miljoen ton aan bauxiet. De door ons gevraagde optie op nog eens 25 jaar na de eerste periode hebben wij, toen bleek dat dit op bezwaren stuitte, laten vallen.

” Billiton heeft altijd de integriteit van de rest van de Bakhuysreserve (boven de 68 miljoen ton) intact willen laten, zodat de ambities van de regering voor een geïntegreerde aluminiumindustrie overeind kunnen blijven. De voorgestelde mijncapaciteit van 2.7 metrieke ton per jaar en een totale reservering van 68 miljoen ton voor het veiligstellen van de continuïteit van Paranam kan volgens Sew-Atjon als ‘kick-starter’ voor Bakhuys worden gezien. Dit leidt namelijk tot belangrijke investeringen in onder andere de spoorlijn, een nieuwe haven in Apoera, het baggeren van de Corantijnrivier en de bouw van een nieuwe bauxiethaven in Paranam.

In de brief geeft Sew-Atjon toe de regering een aandeel van tien procent in Bakhuys te hebben aangeboden, waarvan de tegenwaarde is gerelateerd aan de inbreng van de infrastructuur van de Staat. De geschatte kapitaalskosten van het project zijn 800 miljoen dollar. “BHP-Billiton stond op het punt haar board voor te stellen deze investering als 100 procent BHP Billiton te doen. Dit zou de hoogste investering zijn ooit in Suriname gedaan”. Aan regeringsvertegenwoordigers is bij herhaling de grote risico’s en uitdagingen van dit project uitgelegd. Zo moet op technisch gebied duidelijk worden of de mijn in Bakhuys kan worden gebouwd vóór de huidige mijnen zijn uitgeput.

Op economisch gebied is het project marginaal, maar verdedigbaar als de risico’s beheerst kunnen worden. Voor wat betreft het risico heeft joint-venture partner Suralco nog steeds geen uitsluitsel kunnen geven over de wijze waarop zij na 2010 haar aandeel in de Paranam raffinaderij van bauxiet zal voorzien. En tot slot de concessievoorwaarden, waarbij winstbelasting de komende jaren beperkt zal zijn. Ondanks het vroegtijdig uitstappen van partner Suralco, heeft BHP-Billiton als blijk van het onder controle krijgen van deze risico’s, 90 miljoen Amerikaanse dollar uitgegeven aan risicokapitaal aan het Bakhuysproject in de vorm van studies en voorinvesteringen.

“Het wordt dan ook ernstig betreurd dat met het stopzetten van de onderhandelingen het tijdig opstarten van het Bakhuysproject om een onderbreking van de bauxiet leveranties na 2010 te garanderen, haast onmogelijk is geworden.” Het is op basis hiervan dat de BMS besloot de eerder genoemde maatregelen te treffen. Sew-Atjon besluit met de oproep dat dit een zeer zorgelijke situatie is en teleurstellend voor velen die er heel veel energie in hebben gestopt. “Ik verzoek u met klem ondanks de onzekerheid zich te blijven inzetten voor BMS en bovenal Zero Harm hoog in het vaandel te houden”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics