Nickerie.Net, dinsdag 14 oktober 2008


Girjasingh veroordeeld voor gebruik 'Paturya'

Ebu Jones, 14/10/2008

Paramaribo - Televisie- en radiopresentator Shailendra Girjasingh zal zich publiekelijk moeten verontschuldigen tegenover oud-parlementsvoorzitter en BVD’er Indra Djawalapersad, omdat hij haar in een van zijn televisieprogramma’s uitmaakte voor een 'paturya'. Rechter Robby Rodrigues besliste gisteren dat Girjasingh binnen 48 uren na betekening van het vonnis in drie dagbladen zich publiekelijk moet verontschuldigen voor zijn uitlating. Doet hij dit niet dan zal hij een dwangsom van SRD 100.000 moeten betalen voor elke dag dat het excuus uitblijft.

Rodrigues zegt dat eenieder recht heeft op persvrijheid, maar dat rekening gehouden moet worden bij het uitoefenen van dit recht met de ethiek en moraal in de samenleving. “Je moet de eerbaarheid van de mens daarbij niet aantasten”, benadrukte de magistraat. In eerste reactie zegt Djawalapersad blij te zijn met de uitspraak maar zij vindt dat het niet zo ver hoefde te komen. “Ik heb samen met die man gestreden voor land en volk en nu, zonder dat ik hem iets heb aangedaan, word ik uitgemaakt voor een hoer.”

Rodrigues is niet wijzer geworden, na het horen van deskundigen, over de werkelijke betekenis van het woord paturya. Volgens de uitleg van Indoloog Naraindht Gangaram Panday is paturya een vrouw die het tot haar werk maakt om middels zang en dans achter mannen aan te lopen, om zodoende geld te verdienen. Doctor en Indoloog Narinder Mohkansing echter zegt dat het woord slechts een danseres aanduidt zonder enige bijbetekenis. Deze uitleg vond ondersteuning bij Hindideskundige Jagdies Biseswar.

Woordenboeken geven aan dat het woord publieke vrouw betekend verklaarde Gangaram Panday gisteren tegenover rechter Robby Rodrigues tijdens de voortzetting van de rechtszaak die Djwalapersad aanhangig maakte tegen Girjasingh. Djwalapersad voelt zich beledigd door de televisiepresentator, die haar in een van zijn uitzendingen een 'paturya' heeft genoemd. Gangaram Panday verscheen voor de rechter als Hindi-taaldeskundige.

Om een beter begrip te hebben van het woord had de magistraat op de vorige zitting aangegeven enkele deskundigen te willen horen. De enige die kwam opdagen was Gangaram Panday. “Het gaat er bij mij om wat de gewone Sarnami sprekende Surinamer onder het woord verstaat”, gaf de rechter aan. Gangaram Panday stelde tegenover de rechter dat paturya een belediging is voor een vrouw.

“Bij het hindoegeloof moet in de familie de vrouw met eerbied worden behandeld en niet met ruwe taal worden aangesproken”, zei hij. Girjasingh gebruikte, naar zijn eigen zeggen, het woord als beeldspraak. Het oogmerk was niet om Djwalapersad te beledigen. Wat hij duidelijk wenste te maken, is dat de persoon in kwestie van de ene naar de andere politieke partij stapt.

Zijn raadsman John Kraag, meent dat het woord niet buiten de context waarin het gebruikt is moet worden beredeneerd. Girjasingh zal na overleg met Kraag mogelijk in hoger beroep gaan.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics