Nickerie.Net, zaterdag 18 oktober 2008


Reeds 114 twatwa-houders in Nickerie geregistreerd

geplaatst: 17/10/2008

Nickerie - Natuurbeheer-medewerker Jasodra Rampersad geeft in gesprek met DBS in Nickerie aan dat sedert de start van de verplichte twatwa-registratie op 14 juli 2008 men al 114 registraties heeft genoteerd. In deze groep zitten volgens haar ook vijf ‘breeders’. Rampersad zegt dat het doel van de registratie is dat de houders van de nu volledig beschermende zangvogelsoort, zich na registratie vrijelijk kunnen bewegen. Twatwa-houders hebben tot en met december 2008 kans om zich te laten registreren. Nadien zullen de geregistreerden van een pasje voorzien worden, waarop alle informatie van de houder vermeldt zal zijn.

Illegale twatwa-houders worden van nu af aan gewaarschuwd, zegt Rampersad omdat zij zeker tegen een boete zullen aankijken. Er wordt naar zeggen van Rampersad gewerkt aan versterking van jachtopzieners die overal zullen optreden. Twatwa-houders zeggen het niet erg te vinden dat er geregistreerd wordt. Bekend is dat de laatste decennia de twatwa zangvogelsport in heel Suriname enorme belangstelling geniet en dat er enorme bedragen worden neergeteld voor deze zaadeter die veelal met een bepaald getjilp speciale aandacht trekt.

Rampersad haalde verder aan dat deze vogels haast niet meer te zien zijn en dieper de bossen in zijn getrokken, omdat hun habitat verstoord is geraakt in de loop der tijden. Gelet op de grote vraag naar deze vogel, zegt Rampersad, dat men nauwelijks beseft dat de aantallen in de natuur sterk zijn afgenomen. Dit is reden genoeg voor Natuurbeheer om samen met de wetenschappelijke Natuurbeheerautoriteit over te gaan tot het volledig beschermen van deze zeldzaam wordende vogelsoort en wel op basis van de Jachtwet van 1954 en het Jachtbesluit 2002 .

Op de vraag of er ook houders van Wageningen en Coronie zijn geregistreerd, zei Rampersad dat deze nog niet zijn komen opdagen. Met de registratie van de 114 twatwa-houders is het dan ook bekend geworden dat er 497 twatwa’s in gevangenschap leven. Naar verwachting zal het aantal tegen het einde van dit jaar veel meer worden, liet Rampersad weten.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics