Nickerie.Net, zaterdag 18 oktober 2008


Dagblad Suriname redactioneel:

NDP-laster: Provocatie of scenario?

 

Paramaribo - De ontwikkelingen rond de zaak tussen de minister van Justitie en Politie en de voorzitter van de NDP nemen nieuwe vormen aan. Er zijn weer vreemde suggestieve zaken naar voren gebracht op de berm. Dit naar aanleiding van uitspraken op 12 oktober op de feestmeeting op de berm van de NDP. Nu lijkt men de samenleving de indruk te geven dat er meer is dan het kopen van een huis van een crimineel. Nu zou er een auto in het spel zijn en deze zou eveneens over zijn geschreven op de naam van de familie van de minister.

Ook zijn er verschillende zaken aangehaald zijn die rieken naar persoonlijke ingrepen van de minister van Justitie en Politie die op zijn minst discutabel zijn. De minister heeft tot nu toe gezwegen en het is de vraag of de voorzitter van de NDP niet nog een keer voor de rechter moet worden gedaagd. Denkt hij soms dat hij voor het zelfde niet een tweede keer kan worden veroordeeld? De rechter kan zich ook afvragen of de voorzitter van de NDP eigenlijk kort na een rechterlijk opgelegde aanwijzing voor publieke verontschuldiging zich niet schuldig heeft gemaakt aan dezelfde handelingen, waarvoor hij is veroordeeld in een kort geding.

Bovendien moet de bodemprocedure nog starten. Heeft zo iemand lak aan de rechterlijke macht of is het pure provocatie? De maatschappij wordt nu echt in verwarring gebracht door de tweede serie uitlatingen aan het adres van de minister van Justitie en Politie. Vele landgenoten zijn nu echt aan het twijfelen geslagen. Wat moet nu worden geloofd? De samenleving wordt opgezadeld met veel vragen, waarvan de bewijslast flinterdun is. Zelfs binnen de coalitie van het Nieuw Front Plus wil men inbreken om medestanders te vinden om hun eigen verhaal te rechtvaardigen. Men schreeuwt nu om een onafhankelijk onderzoek en lopende het onderzoek moet de minister de eer aan zich zelf houden. De vraag is nu wat men hiermee wil bereiken? Waarheidsvinding? Het OM is bezig om in verband met het decemberstrafproces een reconstructie te doen naar de ware gebeurtenissen van december 1982.

Nu ontmoeten wij landgenoten die het verleden hebben meegemaakt en die vragen zich af wie moet men nu eigenlijk geloven of wat moet men nog geloven? Aan de ene kant roept een hoofdverdachte dat de minister corrupt is en dat hij het kan bewijzen. Aan de andere kant zet de minister het proces in gang dat het OM in staat is alle voorbereidingen te doen om het decemberstrafproces een eerlijke kans te geven. Het lijkt wel op het verhaal van “de konijn die jaagt op de jager”. Moeten wij toestaan dat bewust of onbewust grote delen van onze samenleving worden misleid door verkeerde informatie? Het is ook misdadig te noemen dat men bewust negatieve verhalen zit te voeden in de oren van sociaal zwakkeren en de onderkant van de samenleving die het al zo moeilijk heeft met het dagelijks rondkomen.

Met name de jeugd wordt vergiftigd met valse informatie. Kan men in het openbaar personen in publieke functies zo opzettelijk neerzetten? Provocatie of scenario? Men provoceert de rechterlijke macht en de minister op een ernstige wijze en wel voor de tweede keer. Of lijkt dit alles op wat de minister van Volksgezondheid duidelijk genoemd heeft het politieke krachtenveld dat duidelijk bezig is er alles aan te doen de samenleving te splitsen en te destabiliseren met het oogmerk te oogsten bij de verkiezingen van 2010? Wie zal het zeggen? Onze samenleving is erg verdeeld, men denkt nu eenmaal in politieke kampen en in termen van etnische lijnen.

Het is een illusie om nu te geloven dat je nu eenheid kunt brengen in de samenleving. Daarom rust op de schouders van de nieuwe regering over pakweg 1,5 jaar een zeer grote verantwoordelijkheid en taak om goed te kijken naar het politiek leiderschap in het land. De tweedeling die er nu heerst is zeer nadelig voor de ontwikkeling van het land. Het vraagt om de roep van een krachtige staatsman of staatsvrouw (en geen stamhoofden) voor Suriname die groepen met elkaar kan verzoenen en een nationale dialoog kan vormgeven ten voordele van nationale ontwikkeling van ons land.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics