Nickerie.Net, donderdag 23 oktober 2008


President Venetiaan: Suriname bepaalt zelf de  richting van internationale samenwerking

Geplaatst: 22/10/2008

Paramaribo -  President Ronald Venetiaan heeft gisteren in het hoogste college van staat duidelijk laten doorschemeren dat Suriname de teugels in eigen handen zal nemen inzake de ontwikkelingsrelatie met het voormalige moederland, het Koninkrijk der Nederlanden. Naar zeggen van het staatshoofd is Suriname zeer dicht bij het punt dat het niet meer gerekend zal worden tot hulpbehoevend land. Suriname beschikt over de positie en ingrediënten om zaken zelf ter hand te nemen, benadrukte het staatshoofd. Hij voegde er echter ook meteen aan toe dat het hebben van een partner aan de overzijde van de oceaan, die licht mag laten schijnen over de nieuwe relatie, altijd welkom is. ‘Onze ervaring is dat wij het stukje van gezamenlijke inspanning nader moeten gaan beschouwen en het tijd is dat wij gaan spreken van geheel Surinaamse inspanning’, sprak het staatshoofd. De ondersteuning vanuit Nederland voor zover die beschikbaar is, dient plaats te vinden naar keuze van Suriname.

Het parlement heeft zich gisteren geuit over de ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland. Door de minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) Rick van Ravenswaay is uitleg gegeven over de besteding van de resterende ontwikkelingshulp van 91 miljoen euro.
Zo zal deze uitbesteed worden aan de infrastructuur en verdere rehabilitatie van het Nieuwe Havencomplex, bouw van de Saronbrug over de Saramaccarivier, rehabilitatie van de Johan Adolf Pengel Luchthaven, asfaltering van het weggedeelte Paramaribo-Albina en de weg naar Southdrain in Nickerie.

Minister Van Ravenswaay deed verder uit de doeken dat een bedrag van 21 miljoen euro is uitgetrokken ten behoeve van water en sanitatie, ter verbetering van de gezondheidssituatie in het land. Zo liggen in het verschiet, het verder inrichten van het centrale laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), het opzetten van een radiotherapeutisch centrum, renovatie van het Sint Vincentius Ziekenhuis en het nierdialysecentrum. Ongeveer 3, 5 miljoen euro is uitgetrokken ter continuering van het ontwikkelingsfonds binnenland.

Naar zeggen van minister Van Ravenswaay zijn er ook gelden opzij gezet ten behoeve van de private sector en het bedrijfsleven. Verder wordt een fonds in het leven geroepen voor de technische bijstand van de particuliere sector. In 2005 is een aanvang gemaakt met een viertal sectorplannen. Deze moeten in principe in 2010 ten einde lopen. Over de sectorplannen is er een ‘exit strategie’ besproken, gaf de Plos-minister prijs. Medio 2009 komt er een evaluatie. Slechts projecten die reeds in uitvoering zijn, worden doorgefinancierd. Het systeem van vervroegde committering zal toegepast worden, verduidelijkte minister Van Ravenswaay.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics