Nickerie.Net, zaterdag 25 oktober 2008


Jeugddoorgangscentrum Opa Doeli morgen één jaar
Geplaatst: 25/10/2008

Paramaribo -  Het jeugddoorgangscentrum Opa Doeli, gevestigd aan de Limesgracht no. 90 te Paramaribo, bestaat op 26 oktober 2008 een jaar. Het huidige beleid van het ministerie van Justitie en Politie kent een hoge prioriteit toe aan het versterken en vereenvoudigen van de keten rondom de jeugd. Vanaf de ingebruikname worden jeugdigen die een strafbaar feit hebben begaan niet meer naar locaties gebracht waar volwassenen worden voorgeleid en berecht. In dit doorgangscentrum vindt rechtspraak in een speciaal hiertoe uitgeruste kindvriendelijke omgeving plaats.

Het doel van het doorgangscentrum Opa Doeli is het bieden en garanderen van adequate opvang, zorg en begeleiding aan kinderen, die zich om welke redenen dan ook aan een misdrijf hebben schuldig gemaakt en daardoor in verzekering zijn gesteld. In Opa Doeli werkt een multidisciplinair team samen met andere hulpverleningsinstanties en NGO’s aan de heropvoeding, de begeleiding en de scholing van de jeugdigen.

In november 2008 wordt een aanvang gemaakt met het technisch, nijverheid en tuinonderwijs in het centrum. Het totaal onderwijsgebeuren geschiedt volgens een bepaald concept en wordt op maat aan de jeugdigen gebracht. In samenwerking met hulpverleningsinstanties wordt verder gewerkt aan de doelstelling van Opa Doelie, waardoor jeugdigen die over de schreef zijn gegaan een eerlijke kans krijgen in de maatschappij.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics