Nickerie.Net, zaterdag 25 oktober 2008


Shankar stopt activiteiten Colina Wonderpark
Geplaatst: 25/10/2008

Nickerie -  Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar heeft zonder aanzien des persoons een halt toegeroepen aan de activiteiten van Colina Wonderpark in het district Nickerie. Shankar om reactie gevraagd, zegt dat hij de aangevraagde vergunning heeft afgewezen. Als reden gaf de burgervader te kennen dat niet lang terug een wekenlange kermis op het Volksplein ten einde is gekomen. Voorts dat thans niet het juiste moment is dat zo een attractie weer in Nickerie en wel op dezelfde locatie moet plaatsvinden. Shankar deelde DBS verder mede dat bepaalde scholen pas zijn begonnen en hun draai moeten vinden.

Het kan naar zeggen van Shankar niet zo zijn dat kinderen afgeleid moeten worden en meer nog dat er een andere sfeer wordt gecreŽerd. Kinderen die overdag op school dienen te zitten, moeten niet bij het Wonderpark komen hangen. Shankar zegt dat de bestuursdienst op geen enkele wijze toestemming zal geven aan Colina om de activiteiten voort te zetten. Integendeel heeft de dc reeds te kennen gegeven dat er opgeruimd dient te worden. Dit is echter nog niet geschied. Twee achtereenvolgende activiteiten met een commercieel karakter, kunnen niet door de beugel vindt Shankar.

Op de vraag wie de opdracht heeft gegeven aan de organisatie om stelling te nemen op het Volksplein, zei Shankar dat hij geen toestemming hiertoe heeft verleend. Hij vulde aan door te zeggen dat het hem ook verwonderde dat zulks heeft plaatsgevonden, zonder dat er van te voren een vergunning is ingediend door Colina. Uit zeer betrouwbare bronnen heeft DBS kunnen vernemen dat enkele hoge legerofficieren als vertegenwoordiger van Colina optreden en zogenaamd op de achtergrond zitten. Er is ook aangehaald dat Colina, die een contract van een jaar heeft voor haar activiteiten, nu tegen het einde aanzit en dus spoedig huiswaarts moet keren. Echter wordt hun terugtocht enigszins bemoeilijkt, daar zij als slachtoffer van een overval elders in het land, duizenden dollars kwijt zijn geraakt en nog gauw iets willen pikken in Nickerie, alvorens door te trekken naar Guyana. Ook is vernomen dat de vergunning bijna simultaan met de aankomst van de Colina-inventaris is ingediend.

Shankar zegt voet bij stuk te zullen houden. Nu is het moment er niet voor geschikt, benadrukte dc Shankar in gesprek met DBS. Indien het volk van Nickerie zich anders uitspreekt over zulke evenementen, zal dat nader bekeken worden. Tot gistermiddag was er nog niks van enige opruiming geconstateerd.

De burgerij vraagt zich af hoe de dc de mening van de plaatselijke bevolking gaat vaststellen om zijn besluit te heroverwegen. Gaat hij een referendum organiseren vraagt men zich af. Het gebaar op zich komt positief over. De dc moet immers waken over de orde en rust in het district. De burgerij merkt ook op dat kermissen in het buitenland tijdens de vakantie worden gehouden. In Suriname is het schering en inslag dat er elke week kermissen worden gehouden. Verder wordt opgemerkt dat kermissen in Suriname (geen Colina) openbare gokhuizen zwaar beconcurreren. Op de hedendaagse kermis hebben de konijnen plaats moeten maken voor dobbelstenen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics