Nickerie.Net, dinsdag 28 oktober 2008


Colina Entertainment krijgt alsnog vergunning - met boete en verbod op gokspellen

 

Geplaatst: 28/10/2008

 

Nickerie - Nadat dc Bhagwatpersad Shankar de activiteiten van Colina Entertainment op het Volksplein had gestopt, is vanuit verschillende hoeken uit de gemeenschap gereageerd. De dc benadrukte dat er een kardinale fout is gemaakt met het geven van toestemming dat buiten de normale regels om heeft plaatsgevonden. Shankar zei dat het om een zeer teleurstellende ontwikkeling gaat. Meer nog dat hij en delen van zijn bestuur totaal zijn overgeslagen. Hij zei verder dat zo een gedrag noch getolereerd noch gehonoreerd kan worden. Het is een plicht zegt de dc dat wanneer vreemdelingen het district binnenkomen, zij zich dienen aan te melden bij het gezag.

 

De DC toont een brief, waarmee Colina via zijwegen probeerde haar activiteiten te ontplooien.

 

Shankar toonde tijdens een persbijeenkomst de papieren die waren ingediend om toestemming aan te vragen. In het verzoekschrift voor toestemming gericht aan de dc, bevond zich ook een vooraf gegeven toestemmingsbriefje, dat grammaticaal rammelde. Er stond aangegeven dat Colina wel toestemming had om activiteiten te ontplooien op het Volksplein. Shankar trad in overleg met de opsteller van de toestemmingsbrief, in deze het hoofd Sportzaken afdeling Nickerie. Hij liet volgens de burgervader doorschemeren, dat hij slechts het technisch gedeelte voor wat betreft het veld voor zijn rekening had genomen en dat het overige niet binnen zijn competentie lag. Hij dacht dat Colina Entertainment al gesprekken had gehad met de dc.

 

De burgervader zei dat er zich nogal vreemde ontwikkelingen in het district plaatsvinden waar hij nimmer bij wordt betrokken. Het gaat de dc zijn verstand te boven dat instanties zo kunnen handelen. Er zijn volgens hem nogal wat contradicties binnen het geheel. Shankar die in eerste instantie voet bij stuk hield en reeds aan Colina de opdracht had gegeven om op te breken, zei dat aan hem vanuit de samenleving zelfs in privé-sfeer verzocht is om een oplossing te brengen. De vele reacties en het citaat “Hij die niet vergeven kan, zal nooit kunnen besturen”, brachten de burgervader tot andere gedachten. In het bijzijn van de pers heeft Shankar de vertegenwoordigers van het Braziliaanse wonderpark kenbaar gemaakt dat zij het verzoek opnieuw moesten indienen, zodat alles formeel in versneld tempo kon worden afgehandeld. De dc heeft dus alles teruggedraaid naar de formaliteiten.

 

Hij maakte duidelijk dat de organisatie een sociaal tarief van SRD 1500 in het districtskas moet storten als een soort van boete dat ten bate van het district gebruikt zal worden. Het verzoek van Colina voor kansspelen is door de dc afgewezen. Dc Bhagwatpersad Shankar zei dat hij nog nooit in zijn carrière als burgervader zo een aanvraag heeft ontvangen en ook nog ongevraagd advies bij krijgt. Hij wijst erop dat het een les moet zijn voor een ieder, om het bestuur tijdig op de hoogte te stellen bij het ontplooien van activiteiten in het district Nickerie en wel volgens de geldende normen, waarden en alle wettelijke bepalingen. Colina Entertainment start haar activiteiten nog van de week.

 

Danny Jibodh

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics