Nickerie.Net, dinsdag 28 oktober 2008


Oostelijke en Westelijke Polders Nickerie liepen simultaan fakkeloptocht
Geplaatst: 28/10/2008

Nickerie - Afgelopen zondag hebben bewoners van zowel de Westelijke Polders als die van de Oostelijke Polders de Divali-fakkeloptocht gelopen. Deze dient tevens als opwarming van de groepen die meedoen aan de centrale optocht in Nieuw Nickerie. Voor de bewoners in de Oostelijke Polders was het de eerste keer dat zulks is georganiseerd. De optocht was een initiatief van de familie Sieuwlal Ramlal. In nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap aldaar is verder samengewerkt aan de organisatie om dit jaar voor de eerste keer een optocht te lopen. De bedoeling achter de optochten in beide polders is namelijk erop gericht om jongeren alsook ouderen, die niet kunnen afreizen naar Nieuw Nickerie voor deelname, in de gelegenheid te stellen dit te doen in hun eigen buurt.

In de Oostelijke Polders hebben meer dan honderd mensen geparticipeerd. Vooral jongeren hebben heel spontaan en enthousiast gereageerd op dit initiatief. Zij delen de mening dat zij in hun eigen leefomgeving op deze manier heel prettige momenten kunnen meemaken in afwachting op deelname aan de grote centrale fakkeloptocht. Opvallend was het feit dat de groep ouderen zich enorm tussen de jongeren heeft vermaakt. Het ligt in de bedoeling om net als de optocht in de Westelijke Polders ook die van de Oostelijke Polders te maken tot een jaarlijks terugkerend evenement.

Gisteravond hebben heel wat Nickerianen de centrale Divali-fakkeloptocht gelopen in Nickerie. De organisatie van het geheel lag in handen van Sociaal Culturele Vereniging Shanti, onder voorzitterschap van drs. Kawlesar Matai. Het is de organisatie gelukt om binnen zeer korte tijd toch ervoor te zorgen dat het lichtjesspektakel, dat velen op de been brengt, met succes te organiseren. De start en finish dit jaar waren voor het districtscommissariaat. Het geheel werd feestelijk gevuld met culturele muziek, zang, dans en de gebruikelijke toespraken. De verschillende mediahuizen in Nickerie hebben ook op hun manier het lichtjesfeest dagen van te voren aangekondigd.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics