Nickerie.Net, woensdag 29 oktober 2008


Conclusie congres gedragsproblemen:'De school kan crimineel gedrag voorkomen'

29/10/2008

Paramaribo - De waarden van een samenleving reflecteren zich in de manier hoe deze omgaat met haar kinderen, vindt juriste Margo Waterval van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij ziet een nauwe relatie tussen schoolbezoek en crimineel gedrag. Gisteren stelde zij hard dat kinderen die op school zitten zich niet makkelijk crimineel zullen gedragen. Waterval is ondervoorzitter van het ‘Instituut voor de Rechten van het Kind’ en sprak op de tweede dag van de First International Congress on Educational, Psychological and Criminological Aspects of Behavior Problems in Children and Adolescents, in hotel Torarica.

Participanten aan het congres First International Congress on Educational, Psychological and Criminological Aspects of Behavior Problems in Children and Adolescents in hotel Torarica. Eerste en tweede vanaf rechts de inleiders mr Carlo Badal van de Anton de Kom universiteit en naast hem mr Huub Everaert uit België.dWTfoto / Stefano Tull -.

De juriste focuste op de Surinaamse wetgeving in relatie tot hoe kinderen hun rechten beleven. Zij ging uit van de artikelen 28, 32 en 37 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, en vertaalde deze terug naar de nationale wetsproducten.

Als voorbeeld behandelde Waterval de case van een Surinaamse jongen 'Suriboy' die op twaalfjarige leeftijd van school is gestuurd (Red. N.Net: doelend op P.,  die Faroesha Khodabaks om het leven bracht met messteken op het Schoolplein van O.S. Kisoensingh te Clarapolder in het district Nickerie). Het kind is geboren op 27 augustus 1995 en zat toen in de derde klas van de lagere school. Deze actie van de schoolleiding was in strijd met het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, maar niet in strijd met de Surinaamse wetgeving. In Suriname is de schoolplichtige leeftijd gesteld op tussen de 7 en 12 jaar. Schoolplicht is de wettelijke verplichting voor kinderen van een bepaalde leeftijd om naar school te gaan. De juriste wierp een blik op de periode nadat Suriboy van school was gestuurd. Volgens haar had het kind ook niet de wettelijke leeftijd om economische activiteiten te ontplooien. Haar conclusie is dat de Surinaamse wetgeving een enorme gap (wig)  heeft in relatie tot de schoolplichtige leeftijd en de wettelijke leeftijd om te arbeiden en bescherming te genieten van de staat.

Suriboy liep op 24 juli van dit jaar een schoolerf op, ging een lokaal binnen, sleepte een negenjarig meisje uit de bank het erf op en bracht haar enkele dodelijke steken toe. Suriboy zit nu in het Opa Doeli Jeugddoorgangcentrum. Hij moet nog berecht worden. Ondertussen bezoekt Suriboy (nu 13 jaar) de school, samen met 54 anderen die er ook vastzitten. Volgens Waterval is het uitstekend dat kinderen in detentie onderwijs kunnen genieten.

Vandaag wordt op het congres gekeken naar implicaties in het beleid op overheids- en onderwijsniveau. Gedurende de conferentie buigen deskundigen en wetenschappers, onder wie overheidsfunctionarissen in binnen- en buitenland, zich over Gedragsproblemen en Jeugddelinquentie. Het congres moet theorie en praktijk linken, met het doel concrete preventie- en interventieprogramma's te ontwikkelen voor scholen en gemeenschappen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

29 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics