Nickerie.Net, vrijdag 31 oktober 2008


DNA prijst regering: ‘Bauxietbedrijven traineerden onderhandelingen’

31/10/2008

Paramaribo - De bauxietmaatschappijen hebben de besprekingen over West-Suriname opzettelijk vijf jaar lang getraineerd. Dat één van de bedrijven – BHP-Billiton – nu vertrekt, is het bewijs dat het eigen financieel belang voorop wordt gesteld en de ontwikkeling van Suriname op de tweede plaats komt. Ofschoon er een zekere bezorgdheid is, kwam het parlement gisteren woorden tekort om de regering te prijzen, voor de wijze waarop het Surinaams belang tijdens de onderhandelingen is verdedigd.

Met de huidige ontwikkeling wordt het land op de proef gesteld, meent coalitieleider Otmar Rodgers. A1-fractieleider Jiwan Sital rekende voor dat was de regering met het bod van BHP-Billiton akkoord gegaan, het land per jaar een schamele 4,088 miljoen US dollar zou verdienen aan retributies. De maatschappij daarentegen zou per jaar aan het eindproduct aluminium vervaardigd uit Surinaamse bauxiet grofweg iets meer dan vier miljard US dollar verdienen.

Suriname zou dus slechts 1 promille van die waarde krijgen, schetste de parlementariër de ongelijke verhouding. Een verband leggend met uitspraken van Suralco-directeur Peter de Wit, dat zijn bedrijf er beter af zou zijn met bauxietimporten om de Paranam-raffinaderij te voeden, en het aangekondigd vertrek van BHP-Billiton, concludeert Sital dat de bedrijven onder één hoedje speelden om de regering op de knie te krijgen.

De onderhandelingen zijn sinds de ondertekening van de intentieverklaring in december 2003 opzettelijk getraineerd, om Suriname te weerhouden met andere eventuele partners te onderhandelen. In de intentieverklaring was opgenomen dat zolang de besprekingen met de twee multinationals gaande waren, geen zaken over West-Suriname met anderen gedaan mocht worden. In die overeenkomst was overigens opgenomen dat partijen niet later dan 18 maanden na ondertekening een definitief contract zouden sluiten.

Ook Rodgers constateert een vertragingstactiek bij de maatschappijen. De besprekingen zouden echter vijf jaar duren en liepen vorige maand stuk. Met het afbreken van de onderhandelingen door de regering moet Suriname niet getypeerd worden als een land dat ondernemersonvriendelijk is, stelde Rodgers. Van belang is dat ondernemers begrijpen dat zij het land niet “onvriendelijk” behandelen. De tijd van “kraaltjes en spiegeltjes” is voorbij en het door BHP-Billiton opgevoerd argument dat onder meer de financiële wereldcrisis maakt dat ze hier opbreekt, is onacceptabel.

De regering is geadviseerd voort te gaan met het uitgestippeld beleid en nieuwe wegen in te slaan om de belangen van het land veilig te stellen en het maximale te halen uit de natuurlijke hulpbronnen. Rodgers riep op tot het instellen van een werkgroep die de ontwikkelingen rond het vertrek van BHP-Billiton en de afwikkeling daarvan monitort. In deze werkgroep zouden alle parlementaire fracties en anderen ook zitting moeten hebben. Hij is hierin ondersteund door de overige fractieleiders. Ook pleitte Rodgers voor een centraal punt vanwaaruit de regering informatie over de BHP-Billitonkwestie naar de samenleving brengt.

 Sital benadrukte dat onder de voorwaarden die BHP-Billiton stelde geen deal mag worden gesloten. Desnoods wordt gewacht op een andere maatschappij. Ook de wens van de maatschappij om een concessie van 30.000 hectare te krijgen, terwijl een concessie van 14.000 hectare ruim voldoende was, is aan de kaak gesteld. DA’91-assembleelid Winston Jessurun suggereerde dat de maatschappij ernaar streefde de beurswaarde van haar aandelen te laten klimmen door een grote concessie in handen te hebben.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics