Nickerie.Net, maandag 03 november 2008


Boeren worden zelfstandiger

Asha Chaturi, 03/11/2008

NIEUW-NICKERIE - De eerste technische werken in het kader van de reactivering van de waterschappen zijn opgeleverd. Het gebied Sawmillkreekpolder is het eerste gebied waar het waterschap is gereactiveerd. Een deel van het beleid is om voorwaarden te scheppen voor de boeren en producenten, zodat ze kunnen produceren, zei LVV-minister Kermechend Raghoebarsing vrijdag bij de oplevering van de waterschappen te Sawmillkreekpolder. Er is op basis van de wet van 2005 waarin het waterschap is ingesteld, gewerkt. Raghoebarsing zegt dat met de instelling van waterschappen, een behoorlijk stuk bestuurlijke macht wordt overgedragen aan de boerengemeenschap.

De opleveringsovereenkomst te Sawmilkreekpolder wordt getekend door het ministerie van LVV en het aannemersbedrijf NV ABC.(foto/Asha Chaturi )-.

De boeren kunnen nu zelfstandig hun productiegebied verder onderhouden. Zij krijgen ook de bevoegdheid om gelden te innen voor regulier onderhoud. De overheid trekt haar handen echter niet volledig terug van de waterschappen. Als er grote werken moeten plaatsvinden, zal zij de boeren bijstaan. Dit project heeft ongeveer 400.000 euro gekost. Om dit punt te bereiken is iets langer dan een jaar gewerkt. Het gaat om de drie polders: de Sawmillkreekpolder, de Boonackerpolder en de uitbreiding Hamptoncourt. In deze gebieden zijn er 234 woonkavels en er werken 187 boeren.

Het gaat om 772 ha landbouwland dat is gerehabiliteerd. Alle tertiaire irrigatie- en drainageleidingen zijn opgeschoond en op profiel gebracht, bijbehorende dammen zijn afgewerkt en de betonnen constructie en afsluitbare houtenschuifdeuren zijn aangebracht. Ook zijn er betonnen duikers aangebracht onder de Balwantgirweg waarbij de weg voor 3 km is geŽgaliseerd en bezand. De hoofdaanvoer is opgeschoond en de oostelijke berm is over 2 kilometer ontdaan van begroeiing.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics