Nickerie.Net, donderdag 06 november 2008


Rijstindustrieel Mahawatkhan hekelt geklaag rijstboeren
Geplaatst: 06/11/2008

Nickerie -  Rijstproducent, opkoper, verwerker en exporteur Leakat Mahawatkhan hekelt het gedrag van rijstboeren die aangeven wederom bedonderd te zijn geworden bij de verkoop van hun padie. Mahawatkhan is zelf voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, de SPBA. Onlangs is door leden van de SPBA verklaard dat de opkoopprijs van padie ver beneden de SRD 60 ligt. Mahawatkhan verklaart zeker een hoeveelheid padie van 10.000 baal voor het bedrag van SRD 75 opgekocht te hebben bij de rijstboeren. ‘Men kan dat verifiëren. Ik heb de cheques liggen op mijn kantoor.’

Er schijnt sprake te zijn van enorme meningsverschillen binnen de rijstsector. Enerzijds is Mahawatkhan van oordeel dat de kleine rijstboeren niet om elk wissewasje steen en been moeten klagen, terwijl de kleine rijstboeren anderzijds van mening zijn dat zij worden blootgesteld aan de grillen van de opkoper. De opkoper zou hen niet het volle bedrag betalen. Het gaat er ook om dat de rijstboeren vaak genoeg leningen nemen bij de opkopers.

Echter, deze meningsverschillen over de opkoopprijs van padie blijven nog bestaan. Mahawatkhan vermeldt dat de eenheid binnen de sector ontbreekt, met als gevolg dat de rijstboeren zitten met hun eigen meningen. Gelet op het feit dat deze sterk zijn verdeeld, is het opkrikken en verder tot ontwikkeling brengen van de sector een eindeloze maar tegelijkertijd een niet te verwezenlijken droom.
Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

06 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics