Nickerie.Net, donderdag 06 november 2008


Santokhi voorstander wet verschoningsrecht journalisten

Eric Mahabier, 06/11/2008

DEN HAAG - In Suriname moet ook een wet komen op bronbescherming van journalisten. Dat is de stellige overtuiging van minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie. "Bronbescherming moet integraal bekeken worden naar de media toe." Het moet een onderdeel zijn van het totaal functioneren van de media in de democratische rechtsstaat. Een goede mediaraad en een goed mediabeleid moeten in samenhang met deze nog te komen wet benaderd worden, zegt Santokhi vanuit Guyana aan dWT.

Hij reageert op vragen van de krant naar aanleiding van een wetsvoorstel van zijn Nederlandse collega Ernst Hirsch Ballin waarin journalisten en anderen die via de media deelnemen aan het publieke debat recht krijgen op bronbescherming. Volgens het wetsvoorstel geldt dit recht niet als bijvoorbeeld de nationale veiligheid in het geding is. Met het voorstel wordt het verschoningsrecht voor journalisten wettelijk vastgelegd. Volgens Hirsch Ballin biedt de regeling duidelijkheid en zekerheid en is deze een erkenning van de bijzondere positie van journalisten. Suriname kent zo'n verschoningsrecht niet.

Het hebben van een ‘ethic code of conduct’ voor journalisten ziet Santokhi verder als één van de andere integrale zaken die in de samenhang van deze wet voor Suriname nodig is. "Het hebben van een intern mediatuchtcollege voor de handhaving van zuiverheid van het journalistieke beroep en het naleven van de grondwet en andere wetten." De wet van bronbescherming moet tenslotte in al deze aspecten passen.

Volgens de Nederlandse justitieminister gaat persvrijheid samen met een zekere vrijwaring van de bron, omdat deze te respecteren is en eigen redenen kan hebben om niet als zodanig te worden herkend. "Maar bronbescherming is geen absoluut recht, er kan een inbreuk op worden gemaakt als bijvoorbeeld een zwaarder wegend belang als de nationale veiligheid in het geding is. De rechter bepaalt uiteindelijk of terecht een beroep op bronbescherming is gedaan," stelt Hirsch Ballin.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics