Nickerie.Net, zondag 09 november 2008


Aannemer springt in bij asfalteringsproject

Isaak Poetisi, 08/11/2008

Paramaribo / Groningen - “De Oost-Westverbinding is een waslijn waaraan Suriname hangt.” Zo heeft districtscommissaris Mandrachaldebi Ghisaidoobe van Saramacca het belang van deze belangrijke verkeersader aangegeven. Vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe heeft gisteren het startsein gegeven van de asfaltering van het weggedeelte Monkshoop naar Boskamp. Het gaat om 50 kilometer dat wordt verhard voor 31 miljoen US dollar. De gelden komen uit de landsbegroting. Het uitvoeringsbedrijf Tjongalanga heeft 16 US miljoen van het bedrag voorgeschoten. Het project moet in drie jaar zijn afgerond. De bevolking van Saramacca heeft lang gewacht op dit moment, zei de dc.

Vicepresident Ramdien Sardjoe heeft gisteren het startsein gegeven van de asfaltering van Monkshoop naar Boskamp. Het gaat om 50 kilometer dat wordt verhard voor 31 miljoen US dollar (dWT foto/ Stephano Tull).

Volgens vp Sardjoe is deze weg belangrijk voor diverse sectoren, ook voor het toerisme. Ook verwijst hij naar de ontwikkelingen in het district Coronie. De wegstrekking Monkshoop-Boskamp maakt deel uit van het Zuid-Amerikaanse wegenplan IIRSA (Initiative for Regional Infrastructure Integration in South America).

Volgens minister Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken (OW) is dit ook de achterliggende gedachte bij de geprojecteerde asfaltering van de totale Oost-Westverbinding van Marowijne tot Nickerie. “Met dit beleid probeert de regering condities te scheppen voor de totale infrastructuur die voldoet aan standaardvoorwaarden”, aldus de bewindsman. In dit kader is de verkeersveiligheid ook meegenomen bij het ontwerp van de wegconstructie.

 Voor parlementariër Mahinder Jogi (NF/VHP) is de infrastructuur een belangrijke peiler voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Het uitvoeren van vele infrastructurele werken sinds 2000 geeft het kader aan waarbij groeikansen geboden worden aan bedrijven, leefgemeenschappen en stakeholders. Ronny Blufpand van het Raadgevend Ingenieursbureau Sunecon zegt dat conform de beleidsdoelen van OW de weg geschikt gemaakt wordt om de verkeersdrukte voor de komende 20 jaren goed aan te kunnen. Hij geeft aan dat binnen dit project alle ontwatering, riolering, kunstwerken en leidingen van de nutsbedrijven in deze wegstrekking meegenomen worden. De wegbreedte is uitgebreid naar zeven meter.-.

Op 31 augustus 2000 namen in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia de staatshoofden van twaalf Zuid-Amerikaanse landen een belangrijke stap naar een verdergaande integratie van de infrastructuur in de regio. Niet alleen wegen zouden beter en efficiënter met elkaar worden verbonden, maar complete regio's zouden economisch beter op elkaar kunnen worden afgestemd door de verbetering van ondermeer grensovergangen en telecommunicatie. Het Zuid-Amerikaanse wegenplan IIRSA (Initiative for Regional Infrastructure Integration in South America) is toen ontstaan.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics