Nickerie.Net, zondag 09 november 2008


Bouterse verliest zoveelste juridische slag

08/11/2008

Paramaribo - De juridische verdediging van moordverdachte Desi Bouterse in de decembermoordenzaak wil maar niet vlotten. Deze week verloor hij opnieuw een slag. Zijn raadsman Irwin Kanhai is dinsdag niet ontvankelijk verklaard in de door hem voorgedragen wraking van rechter Ewald Ombre. Dit meldt proceswoordvoerster Marjory Sanches in een persbericht. De wrakingspoging kwam op 29 augustus toen de Raadkamer,geleid door Ombre, een eerder ingestelde wraking tegen waarnemend Krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor wilde behandelen.

Door het Hof is dinsdag gesteld dat aan de orde is, de vraag of de raadsman bij afwezigheid van de verdachte al dan niet bevoegd is om namens deze bij de behandeling in Raadkamer van een reeds voorgedragen wraking, een opeenvolgende wraking van een lid van de wrakingskamer voor te dragen. Het Hof komt ten aanzien daarvan tot de bevinding dat nu artikel 437 van het Wetboek van Strafvordering het expliciet heeft over het Openbaar Ministerie en de verdachte die een wraking kunnen voordragen, deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Het rechtscollege concludeert dat volgens jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ook in verstekzaken de raadsman het woord ter verdediging dient te krijgen op de terechtzitting. Echter omvat het voorgaande volgens het Hof niet eveneens de bevoegdheid van de raadsman om bij afwezigheid van de verdachte namens deze wrakingsverzoeken voor te dragen in Raadkamer. Het Hof vindt dat toekenning van deze bevoegdheid aan de raadsman niet alleen een uitholling van de positie van de verdachte in het strafproces is, maar ook “in strijd met de systematiek die de wetgever kennelijk voor ogen heeft gehad, aangezien het bepaalde in artikel 262 van het Wetboek van Strafvordering uitdrukkelijk en limitatief aangeeft in welke zaken de verdachte zich kan laten vertegenwoordigen”.

Door het Hof is aangegeven dat niet is gesteld of is gebleken dat de betreffende wraking dient te worden gerubriceerd onder de zogenaamde "paraplu" van voormeld wetsartikel. Op grond van al de overwegingen is het Hof eveneens voorbij gegaan aan het door de raadsman gedane beroep op de machtiging van 29 augustus 2008, afkomstig van Bouterse. “Al het voorgaande heeft het Hof aanleiding gegeven om de raadsman niet ontvankelijk te verklaren in de door hem op de Raadkamerzitting van 29 augustus namens de verdachte voorgedragen wraking van de fungerend president van de wrakingskamer, mr Ombre.” Ook is bepaald dat zal worden overgegaan tot de behandeling van het wrakingsverzoek met betrekking tot rechter Valstein-Montnor, door de wrakingskamer die belast is met de behandeling van deze wrakingszaak. Vorige week is al een wrakingsverzoek tegen rechter Suzanna Chu afgewezen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics