Nickerie.Net, woensdag 12 november 2008


OW-minister Kandhai: ‘Asfaltering weg naar South Drain vordert goed’

Asha Chaturi, 11/11/2008

NIEUW-NICKERIE - De weg naar South Drain moet contractueel op 31 augustus volgend jaar zijn opgeleverd. Sinds vorig jaar zijn werknemers van het aannemingsbedrijf AMB-Ballast bezig met voorbereidingen om deze weg te asfalteren.

dWT foto/Asha Chaturi Arbeiders van aannemingsbedrijf AMB-Ballast zijn bezig watersleuven te graven over de eerste vier kilometer van de weg naar South Drain.-.

Tot het weekend waren ze nog drukdoende om de laatste werkzaamheden te verrichten zodat aangevangen kan worden met de asfaltering van de eerste vier van de 32 kilometer die de weg telt. Minister Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken (OW) zegt dat nog dit jaar de asfaltering begint. De Europese Unie heeft 10,6 miljoen euro vrijgemaakt voor de asfaltering van de weg. Van dit geld kan tot de opleveringsdag, 31 augustus 2009, gebruik worden gemaakt. Als de aannemer het termijn niet haalt, zal de overheid moeten inkomen met het verschil.

 

De regering streeft er volgens minister Kandhai naar om het werk op tijd op te leveren, opdat zij niet in de kosten wordt gejaagd. Zowel de bewindsman als de aannemer willen zich niet uitlaten of de opleveringsdatum inderdaad wordt gehaald. De weg naar de veerverbinding Suriname - Guyana is over vier kilometer al voorzien van klinkzand en een laag steenslag. De wegstrekking moet nog watersleuven en een tweede laag steenslag. Ook de bermen moeten nog worden afgewerkt. De arbeiders zijn bezig de bermen aan weerszijden over ongeveer 1,5 meter te bezanden. De weg naar South Drain is het laatste deel van de Oost-Westverbinding dat nog niet verhard is.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

11 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics