Nickerie.Net, dinsdag 11 november 2008


Suriname oogst lof met bosconferentie

11/11/2008

WENEN - Suriname oogst internationaal veel lof met de in september in Paramaribo gehouden VN Bossen Conferentie en de resultaten die daaruit zijn voortgevloeid. Zo meldt Surinames ambassadeur bij de Verenigde Naties, Henry MacDonald vanuit Wenen, Oostenrijk, aan de Ware Tijd.

In Wenen vindt momenteel de bijeenkomst plaats van de ‘Ad Hoc Groep van Deskundigen ter Ontwikkeling van Voorstellen voor het in het leven Roepen van een Mondiaal Vrijwillig Financieel Mechanisme ter Financiering van Duurzaam Bosbeheer’ (AHEG). Suriname wordt daarbij vertegenwoordigd door en delegatie, geleid door Niermala Hindori Badrising, hoofdcoördinatrice voor Internationale Zaken op het Kabinet van de President, ambassadeur MacDonald, Cor Pigot, adviseur van de president en Rene Somopawiro, waarnemend directeur van SBB.

De Ad Hoc Groep bestaat uit experts uit de 192 VN-lidlanden, diverse internationale en regionale organisaties, internationale NGO’s en andere actoren. Het hoofddoel van deze VN-conferentie, die tot en met 14 november, wordt gehouden, is om een nieuw internationaal en realistisch financieringsmechanisme uit de grond te stampen, zegt MacDonald. Via dit mechanisme zal duurzaam bosbeheer in ontwikkelingslanden gefinancierd moeten worden.

Namens Suriname presenteerde Pigot gisteren tijdens de opening van de vergadering, de resultaten van ‘het Paramaribo Dialoog’ aan de participanten. “Tal van participanten en het secretariaat van het UNFF, (United Nations Forum on Forests) feliciteerden Suriname met het succes en de resultaten van de bijeenkomst en waren het unaniem met elkaar eens dat Suriname baanbrekend werk verzet bij het proces voor het structureren en stroomlijnen van de diverse financiële programma’s die momenteel internationaal worden ontwikkeld”, stelt MacDonald.

De roep om nieuwe en innovatieve fondsen ter stimulering van de bestaande en te ontwikkelen financieringsmechanismen werd opnieuw sterk benadrukt. Nieuwe financieringsmechanismen zijn vooral belangrijk voor uitvoering van de mondiale doelen omtrent duurzaam beheer van bossen. De resultaten van de ‘AHEG’ worden volgend jaar tijdens het Achtste Bossen Forum van de Verenigde Naties (UNFF-8) te New York gepresenteerd. Het is dan de bedoeling dat een nieuw internationaal financieringsmechanisme voor duurzaam bosbeheer door de lidstaten van de Verenigde Naties zal worden geaccepteerd. Suriname gaf daartoe de eerste aanzet met de vergadering hier in Paramaribo.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

11 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics