Nickerie.Net, woensdag 12 november 2008


Bustarief route PN nog niet verlaagd
Geplaatst: 12/11/2008

Paramaribo / Nickerie -  Het tarief op de route Paramaribo-Nickerie is niet verlaagd. Het tarief van SRD 20 voor een rit wordt nog steeds gehanteerd. ‘Een buschauffeur heeft alleen en eigendunkelijk de uitspraak gedaan om het tarief te verlagen naar SRD 15, zonder eerst overeenstemming te bereiken met de andere bushouders’, geeft PN-bushouder Sewsankar Ramlal steevast aan Dagblad Suriname te kennen. Hij vermeldt dat de overige bushouders beslist niet van plan zijn om het tarief te verlagen.

In feite hield de aankondiging van de tariefverlaging met SRD 5, verband met de concurrentie tussen de particuliere bussen en de staatsbus. Door de bushouders die de tariefverlaging hadden aangekondigd, was namelijk voorgehouden dat passagiers die voor negen uur ‘s morgens instappen, het bedrag van SRD 15 konden betalen, in plaats van het volle bedrag van SRD 20. Een rit met de staatsbus kost namelijk SRD 15 en de vertrektijd van de staatsbus, zowel in Paramaribo als Nickerie is gesteld op negen uur ’s morgens. De bedoelde bushouders zouden zelfs de districtscommissaris van Nickerie op de hoogte hebben gesteld van hun soloactie. Hiervan is Ramlal niet op de hoogte.

Voor Ramlal en de overige bushouders staat het als een paal boven water dat zij niet aan tariefsverlaging denken. Hij wijst er op dat de gemeenschap niet moet blindstaren op de verlaging van de dieselprijs. Het onderhouden van een route behelst veel meer dan het bijtanken van de bus. Ondanks de verlaging van de diesel, zijn de onkosten voor het onderhouden van een bus duurder geworden. Een goede autobusband kost al meer dan SRD 300. En niet te vergeten, de diverse onderdelen ten behoeve van het onderhoud van de bus.

Dagblad Suriname heeft ook gesproken met de woordvoerder van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), Edmund Dundas. Hij geeft mee dat de bedoelde bushouder hem wel telefonisch had gemeld over zijn voornemen. ‘Nou ik heb hem duidelijk gemaakt dat zij niet mogen overvragen. Maar beneden het gestelde tarief gaan, dat mogen ze wel. Als zij ervoor voelen om gratis te rijden, mogen zij dat ook doen.’ Voor Dundas was het ook duidelijk dat de actie meer was bedoeld als concurrentiestrijd met de staatsbus. Echter, hij stelt dat niet de staatsbus, maar de vele taxibussen die passagiers van en naar Nickerie vervoeren als concurrenten aangemerkt kunnen worden.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics