Nickerie.Net, donderdag 13 november 2008


Santokhi wijst Jagdeo op regels Corantijnrivier

Ivan Cairo, 13/11/2008

Paramaribo - De Corantijnrivier is in haar volle breedte Surinaams grondgebied en dienen Guyanezen en Surinamers die op of via deze rivier economische activiteiten ontplooien zich aan de geldende regels te houden. Dat wreef justitieminister Chandrikapersad Santokhi Guyana’s president Bharat Jagdeo vorige week onder de neus, toen het staatshoofd in een gesprek met hem opmerkingen maakte over de aanhouding van Guyanese vaartuigen op de Corantijn door Surinaamse autoriteiten. Santokhi vertoefde vorige week in Georgetown voor een vergadering van Caricom-ministers belast met nationale veiligheid.

In gesprek met de Ware Tijd zegt de minister dat de aanhouding van de Guyanese boten formeel niet ter sprake is gebracht tijdens bilaterale gesprekken die hij met zijn Guyanese collega Clement Rohee heeft gevoerd. Tijdens een ontmoeting met Santokhi probeerde Jagdeo de zaak op een ludieke wijze aan te kaarten, door de minister te vragen waarom hij al zijn boten aanhoudt. Dat gebeurde in bijzijn van Guyana’s landbouwminister Robert Persaud. “Hij (Jagdeo) heeft het niet serieus met me besproken. Hij heeft het wel op een spottende wijze gezegd, dat hij ziet dat ik al zijn boten op de Corantijnrivier pak...”, zegt de justitieminister. Het Guyanese staatshoofd werd er toen op gewezen dat de Surinaamse justitiële autoriteiten slechts bezig zijn met rechtshandhavingsoperaties op Surinaams grondgebied en dat er Surinaamse wetten zijn die gelden voor het totale grondgebied, inclusief de Corantijnrivier. “Willen Guyanese boten gebruik maken van de Corantijnrivier voor hun productieactiviteiten, dan zijn er wettelijke regels die in acht genomen moeten worden en die gelden niet alleen voor de Guyanese boten, ze gelden ook voor de Surinaamse boten”, kreeg Jagdeo als antwoord.

De president werd verder voorgehouden dat hij, indien hij vindt dat bepaalde zaken knellend zijn, gelet op zijn goede contacten met president Ronald Venetiaan, slechts de telefoon hoeft te pakken om die zaken met zijn collega in Paramaribo te bespreken. Minister Persaud werd er voorts op gewezen, dat de informatie via de Guyanese media, als zou Suriname met agressie zaken willen afdwingen, “niet goed is voor de bilaterale samenwerking”. Persaud zou in zijn antwoord de zwarte piet hebben doorgeschoven naar de media die volgens hem “selectief informatie oppikken”. Onlangs werd een Guyanese suikerboot door Justitie opgebracht omdat deze illegaal en zonder Surinaamse beloodsing op de Corantijrivier een lading suiker wilde ophalen. Na betaling van een boete kon de bemanning enkele dagen daarna vertrekken en werd het vaartuig ook vrijgegeven. Georgetown stuurde op hoge poten een diplomatieke nota naar Paramaribo om te protesteren, en naar verluidt werden ook de Verenigde Naties en de Caricom geïnformeerd over het incident.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

12 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics