Nickerie.Net, vrijdag 14 november 2008


Asfaltering South Drain af binnen uitvoeringstermijn: eind 2009

Asha Chaturi en Isaak Poetisi, 14/11/2008

Nickerie - De werkzaamheden voor de asfaltering van 32 kilometer van de weg naar South Drain zijn op schema. “De opleveringsdag van 31 december 2009 wordt afhankelijk van de weersgesteldheid zeker gehaald”. Dit verklaart project-ingenieur Farsi Khodabuks van het aannemingsbedrijf Baitali (AMB-Balast) tegenover de Ware Tijd. Hij benadrukt echter dat uiterlijk 31 augustus de beschikbare middelen van 10,6 miljoen door de Europese Unie zullen zijn opgemaakt. OW-minister Ganeshkoemar Kandhai toonde zich desgevraagd bezorgd hieromtrent. Hij stelt dat indien de aannemer niet op tijd het werk oplevert dit extra uitgaven zal betekenen voor de overheid. Die middelen zijn niet opgenomen in de begroting. In dat geval zal uitgekeken moeten worden naar de verdragsmiddelen.

“Als uitvoerder staan we wel garant voor de afgesproken opleveringsdatum”, zegt Khodabuks. Hij geeft aan dat aanvankelijk, bij de contactondertekening, de opleveringsdag gesteld was op 31 maart. Echter is nadien een wijziging opgetreden in het contract en daarmee in de werkzaamheden, met het gevolg dat pas in augustus vorig jaar het werk kon worden gestart. Khodabaks ontkomt niet aan de indruk dat bij de leek het vermoeden bestaat dat het een onmogelijk karwei zal worden om tot 31 december volgend jaar de resterende 28 kilometers van de weg asfaltklaar te krijgen. Het heeft immers ruim een jaar geduurd voordat 4 kilometer was klaargemaakt voor asfaltering. Met het asfalteren is het snel gegaan, volgens de project-ingenieur. “De uitdaging ligt erin om de weg gereed te maken.”

De opbouw van deze weg naar South Drain zal bestaan uit een klinkzandlaag van 50 centimeter. Deze laag wordt gewikkeld in geotextiel om klei-indringing te voorkomen. De weg loopt door kleigebied. Bovenop de zandlaag komt een stenen fundering van 25 centimeter. Vervolgens komt daarover de asfaltlaag.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics