Nickerie.Net, vrijdag 14 november 2008


Ramdin koppelt presidentschap aan vooruitgangsdrang burgerij

Eric Mahabier, 14/11/2008

ROTTERDAM - Zich kandidaat stellen voor het presidentschap in 2010 zal voor Albert Ramdin in hoofdzaak afhangen van de drang naar vooruitgang bij de samenleving. De ontwikkelingsvisie van de politieke partijen en een breed draagvlak vanuit de politiek, de vakbeweging, het bedrijfsleven en relevante sociaal- maatschappelijke organisaties zullen mede afhangen van zijn beslissing. "Maar er is geen campagne. Het presidentschap is nu niet aan de orde", reageert Ramdin, momenteel assistent-secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) tegenover dWT.

Albert Ramdin wrijft over zijn voorhoofd tijdens vragen over een eventueel presidentschap.-dWT foto/ Eric Mahabier .

Naast Ramdin worden in de wandelgangen de namen van Ronald Venetiaan, Jules Wijdenbosch, Ramdien Sardjoe, Desi Bouterse, Paul Somohardjo, Urmila Joella-Sewnundun, Gregory Rusland, Chandrikapersad Santokhi, Rabinder Parmessar en Kermechend Raghoebarsing genoemd als de nieuwe president van Suriname na de verkiezingen van 2010.

Ramdin zegt dat hij bereid is in welke functie dan ook Suriname te dienen. Hij benadrukt dat anders dan tot nu toe wordt beweerd hij door geen enkele politieke partij en of individuele persoon is benaderd of heeft gesproken over een eventuele kandidaatstelling in 2010. "Ook niet met de NDP", benadrukt hij. "Maar dat je naam genoemd wordt geeft enigszins ook aan de erkenning van je werk."

Dankbaar aan zowel Venetiaan als Wijdenbosch

Ramdin vindt dat Suriname een platform voor de toekomst nodig heeft, zodat de totale samenleving kan realiseren dat het hebben van een regering alleen niet voldoende is. De vooruitgangsdrang moet ook aanwezig zijn, naast brede ondersteuning vanuit alle relevante organisaties, instellingen en individuen,. Op de vraag of hij zich als tegenkandidaat in de strijd tegen Venetiaan en Wijdenbosch zou willen opwerpen, geeft hij aan dat hij deze "beide presidenten" dankbaar is voor de ondersteuning die hij van ze heeft gehad in de positionering op het internationaal forum. "Maar dat ik me niet beschikbaar zou stellen voor het land om die reden is niet correct", vindt Ramdin. Hij benadrukt dat, als er een platform is waar hij iets kan betekenen voor het land dat hij dan beschikbaar is. Zelf gelooft hij niet dat het de tijd is om over het presidentschap te praten. Hoe het land te ontwikkelen vindt hij belangrijker.

"Ik heb altijd in functie gefunctioneerd omdat ik wist dat ik er iets goeds mee kon doen voor het land en volk. Dat is voor mij het meest belangrijke”. Ramdin wil eerst observeren of er in Suriname animo is voor verandering en of de noodzaak daartoe wordt ingezien. Hij benadrukt niet voor politieke partijen te werken, maar voor het land. Voor hem is daarom bij een eventuele kandidaatstelling belangrijk uit welke politieke partij de voordracht komt en hoe het zit met de overige regeringskandidaten. Overigens vindt Ramdin dat er een hoge mate van screening van kandidaten moet zijn.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics