Nickerie.Net, vrijdag 14 november 2008


VOJ-scholen distrikten hebben leerkrachten tekort

Hugo den Boer, 14/11/2008

ALBINA / BROKOPONDO - “Ik ben weer leerkracht geworden”, introduceert schooldirecteur Anthonius Pokie van VOJ-Brokopondo zijn probleem. Door het tekort aan leerkrachten staat hij dit jaar 28 lesuren per week voor de klas. Zelfs de doorsnee leerkracht in Paramaribo draait niet zoveel lesuren in de week. “Niet alleen het lesgeven kost mij veel tijd, maar het is ook voorbereiden, repetities opstellen en nakijken”, verduidelijkt Pokie om aan te geven dat er geen tijd over is om redelijk leiding te geven aan de school.

De districtsscholen staan erom bekend dat ze met moeite leerkrachten kunnen vinden, bevestigt Bert Eersteling, hoofd Bureau Onderwijs Binnenland. Nog moeilijker is het om bevoegde leerkrachten te krijgen die aan de examenklassen les kunnen geven. Vaak is het probleem dat de leerkrachten, afkomstig uit de stad geen huisvesting kunnen vinden in de buurt van de scholen en MINOV ook geen woningen kan aanbieden omdat er niet bijgebouwd wordt naar behoefte. Op Albina is vijf jaar geleden een nieuwe VOJ school gebouwd, maar zonder de benodigde onderwijzerswoningen.

In Albina is het de vraag of kandidaten dit jaar examen kunnen afleggen. Voor het vak Spaans is er geen leerkracht en ook geen vooruitzicht dat er iemand komt. Het Minov is op de hoogte gebracht, maar heeft vooralsnog geen oplossing. In de eerste schoolonderzoekperiode is het vak Spaans niet ingepland. Eerdere aanbiedingen van leerkrachten-Spaans om in Albina les te geven zijn door trage reactie van Minov vervallen. Voor het vak Tekenen wordt ook een leerkracht ingezet die zelf slechts twee jaar tekenen heeft gehad tijdens zijn mulo-opleiding, twintig jaar geleden. Voor de lagere klassen is er een tekort aan leerkrachten voor Wiskunde, Natuurkunde en Engels. Dit wordt opgelost door schoolhoofden van de lagere scholen in te zetten. Op VOJ Apoera is de leiding op zoek naar een Biologie leerkracht.

Op de Tata Colinschool is de leerkrachtenformatie vanaf volgende week weer compleet. Nadat een Wiskundeleerkracht moest worden uitgeleend aan Nickerie heeft zich een nieuwe leerkracht aangediend, die zijn kennis wil geven aan het VOJ in Coronie. Schooldirecteur Kromodikoro geeft echter aan dat op zijn school het probleem is dat zijn examenkandidaten heel veel verzuimen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics