Nickerie.Net, woensdag 19 november 2008


Guyana's streven naar kwikvrije goudindustrie

Wilfred Leeuwin, 19/11/2008

CAYENNE - Suriname, Guyana en Frans-Guyana werken aan het ontwikkelen van strategieŽn en modellen voor een kwikvrije kleinschalige goudindustrie. Het initiatief komt van WWF-Guianas. Delegaties van de drie landen zijn nu in Frans-Guyana om gesprekken te voeren met plaatselijke overheidsfunctionarissen, gouddelvers, milieuorganisaties en andere instituten die er actief zijn in de sector.

Ook worden er veldbezoeken gebracht aan goudvelden waar alternatieve winningsmethoden worden gebruikt. Voor Frans-Guyana is gekozen omdat het er sinds 2006 verboden is kwik te gebruiken bij de goudwinning. Vanaf toen is ook de import van kwik stopgezet, de wetgeving aangepast en een bewustwordingscampagne opgestart. Met de nieuwe wetgeving is de kleinschalige goudindustrie in dat land volledig gelegaliseerd. Armand Moredjo, conservation director van WWF-Guianas, zegt dat de milieuorganisatie klaar staat om de overheid te ondersteunen om hetzelfde succes in Frans-Guyana te behalen.

Ook de financiŽle middelen zijn daarbij geen probleem. "We zijn er juist daarvoorĒ. Alleen moet de overheid een duidelijk stappenplan opstellen, wetgeving in orde maken en moeten alle partners zich aan dit plan committeren, zoals in Frans- Guyana. Successen die er daar tot nu zijn geboekt komen door de actieve rol van de overheid en de politieke wil getoond om naast regelgeving ook te werken aan een langetermijnplan voor de goudsector. Guyana heeft intussen al een begin gemaakt voor een kwijkvrije kleinschalige goudindustrie. Er is al wetgeving in uitvoering en wordt via trainingen en veldbezoeken gewerkt aan bewustwording en is ook een overkoepelende gouddelversorganisatie opgezet. Van de drie Guyana's is de Surinaamse situatie het slechtst. Hier is de situatie namelijk vrijwel onoverzichtelijk. Natuur, milieu en de volksgezondheid zijn enorm beschadigd door het grootschalig gebruik van kwik. Ondanks dat heeft de overheid nog geen duidelijk antwoord op dit probleem. Tijdens de gesprekken en veldbezoeken bleek dat Suriname in meer gevallen baat heeft bij een planmatige aanpak van een kwikvrije toekomst in de kleinschalige goudindustrie. Het land ondervindt van de drie, namelijk de meeste schade en dit wordt nog meer manifest als Guyana eenmaal op lijn is met Frans-Guyana.

Het probleem zal zich dan volledig hier concentreren, wat met het strenger regime bij de oosterburen nu al duidelijker wordt. In de Surinaamse delegatie, die wordt geleid door Moredjo, zijn afgevaardigden van de ministeries van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu, Natuurlijke Hulpbronnen, FinanciŽn, het Nimos en de Nederlandse ambassade als een van de donoren van WWF-Guiana's. Moredjo zegt dat net als bij de Guyanese delegatie, er ook Surinaamse gouddelvers en concessiehouders zijn uitgenodigd. Echter hebben die het laten afweten. Wel hebben Surinaamse goudconcessionarissen een afspraak om deze maand nog een bezoek te brengen aan een model kwikvrije mijn die wordt geŽxploiteerd door de Fransman Jean Pierre de Lanfranchi.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics