Nickerie.Net, zondag 23 november 2008


'Nog geen asfaltering Wegvak South Drain-Apoera'

Isaak Poetisi, 22/11/2008

Paramaribo - Bewoners van de inheemse dorpen Apoera, Washabo en Section in West Suriname zullen nog even moeten wachten op asfaltering van de weg tussen South Drain, Nickerie, en hun woongebied. Deze wegstrekking die ook was opgenomen in het landelijk asfalteringsprogramma-fase III, gaat volgens OW-minister Ganeshkoemar Kandhai niet door. De minister zei dit gisteren bij het startsein van de asfaltering van de vier kilometer lange Helena Christinaweg, in het district Wanica. Ook het weggedeelte naar Laarwijk, Commewijne, wordt uit dit programma gehaald. Volgens de bewindsman zal de asfaltering van deze wegstrekkingen alsnog worden voorbereid en uitgevoerd. Dit is besloten door de regering, die gisteren twee contracten met China heeft ondertekend, waarmee de financiering van het Dalian-asfalteringsproject is afgerond.

Kapitein Carlo Lewis van Apoera zegt in een reactie op het besluit van de regering dat er sprake is van uitsluiting. "Daarom is het nodig om de plaatselijke gemeenschappen bij de besluitvorming te betrekken", zegt Lewis, die daarmee aangeeft dat de inheemsen bij het nemen van de beslissing over de wegasfaltering niet zijn geconsulteerd. Volgens hem keken de dorpelingen wel uit naar dit project omdat de weg vanuit Zanderij naar Apoera, waar ze nu van gebruik maken, nog redelijk begaanbaar is, maar in de grote regentijd totaal onbegaanbaar is. Bewoners uit West-Suriname bereiken de stad dan via betaling van een geringe vergoeding aan medeburgers die over een eigen voertuig beschikken en eveneens naar Paramaribo vertrekken. Een andere mogelijkheid, om een keer per maand met BHP-Billiton vanuit Apoera mee te vliegen, is nu ook weg komen te vallen, met de stopzetting van de activiteiten door deze multi-national.

Met deze ondertekening, gisteren, is de financiering van nog eens 1000 kilometer aan wegen geregeld. Suriname heeft 45.000 kilometer aan wegen, waarvan nu reeds 1500 kilometer is geasfalteerd. Met nog 1000 erbij, komt dat op 2500 kilometer aan reeds verharde wegen. Kandhai benadrukt dat een goede infrastructuur de basis is om ontwikkeling te brengen, waardoor de verschillende gebieden in het gehele land ontsloten worden. "Deze ontwikkeling komt ook verbetering van het woon- en leefmilieu van de bevolking ten goede", zegt Kandhai.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

22 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics