Nickerie.Net, maandag 24 november 2008


5de landbouwtelling verloopt vlot in Nickerie
Geplaatst: 18/11/2008

Nickerie -  De vijfde landbouwtelling die momenteel wordt uitgevoerd onder de “Wet vijfde landbouwtelling”, verloopt naar zeggen van LVV regiowest-coördinator Jagnanan Ganpat heel vlot. Ganpat zegt dat de 82 tellers dagelijks bezig zijn in de 64 telblokken die verdeeld zijn in de verschillende ressorten. Middels een screeningblad wordt door de tellers bij de respondenten huis aan huis eerst gecheckt of zij wel of niet een bedrijf zijn. Tijdens de landbouwtelling worden zowel bedrijven als huishoudens meegenomen. Ganpat zegt dat zij tot zover geen noemenswaardige problemen ondervinden. Wat zij wel meemaken, is dat tellers soms terug moeten, omdat de bewoners eerder niet thuis waren.

Ganpat zegt verder dat de mensen wel hun medewerking verlenen en informatie afstaan. Op de vraag of de mensen de juiste info doorspelen, zei de LVV-coördinator dat er hiermee wel degelijk rekening wordt gehouden en dat er in een later stadium weer controle wordt gepleegd. Elk getelde bedrijf/huishouding wordt voorzien van een gele sticker. Dit als teken voor de supervisor die op pad gaat om het werk van de tellers te controleren. Ganpat deelde DBS verder mede dat volgens de dagelijkse productieschema’s het werk in bepaalde van de ressorten liggen tussen de 80- 90 %.

Binnen de gemeenschap wordt gezegd dat de ingezamelde informatie ook richting belastingen zal gaan. Ganpat hiermee geconfronteerd, zegt dat alle ingewonnen informatie nergens en ook niet door de tellers en anderen verder verspreid worden. Hij benadrukte verder dat het ministerie geen informatie met betrekking tot een individu mag verstrekken aan personen, organisaties of een andere overheidsinstantie. “Dit geldt dus dan ook voor de teller in het veld”, zei Ganpat. Hij wees er op dat indien zulks plaatsvindt, de teller(s) een hechtenis van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal SRD 900 boven het hoofd hangt.

Ganpat zei verder dat de teller een zeer belangrijke rol heeft in de landbouwtelling. Dit is volgens hem erg belangrijk, omdat zij zich moeten inspannen om volledige en juiste antwoorden te krijgen op de door hen gestelde vragen. De juistheid en kwaliteit zullen dan ook hiervan afhangen. Voor wat betreft de betrouwbaarheidsgraad zei Ganpat dat in de maand december er op basis van steekproeven, verificaties zullen plaatsvinden. “We weten dat mensen huiverig zijn en soms ook niet de juiste info doorgeven”, merkte Ganpat op.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics