Nickerie.Net, woensdag 26 november 2008


Economische groei en ontwikkeling domineren leven

Eric Mahabier, 26/11/2008

DEN HAAG - Het leven in Suriname wordt onder meer gedomineerd door economische groei en ontwikkeling die wij steeds meer in eigen hand nemen en vanuit eigen beheer richting geven. Het volgen van dit pad heeft inhoud gegeven aan de economische onafhankelijkheid als uitvloeisel van de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Woorden uit de toespraak van ambassadeur Urmila Joella-Sewnundun gisteravond in Den Haag tijdens een receptie ter gelegenheid van 33 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. "Wij delen gaarne de goede perspectieven met bevriende volkeren en gaan niet voorbij aan het feit dat het volk van het Koninkrijk der Nederlanden, met name de Surinaamse gemeenschap daarin een prominente plaats inneemt", benadrukte de Surinaamse ambassadeur.

Tot de aanwezigen behoorden onder anderen oud-president Johan Ferrier, Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en de Tweede Kamerleden Kathleen Ferrier (CDA), John Leerdam (PvdA), Hans van Baalen (VVD) en Harry van Bommel (SP). "Wij allen hebben een intrinsieke en diaspora-verantwoordelijkheid naar ons land", zei Joella verder.

Volgens haar is dit een gegeven waarvan met genoegen vastgesteld kan worden dat "wij in staat zijn gweest die verantwoordelijkheid te dragen en ons instellen op een verhoging van die inspanning in de toekomst." De Surinaamse regering is zich goed bewust van haar verantwoordelijkheden naar het volk toe en de bijdrage die het land moet leveren in het wereldgebeuren, stelde ze vast. In dat kader noemde de ambassadeur de bossen van Suriname die een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de zuurstofvoorziening in de wereld. Ook noemde ze de multi-etnische samenleving die vredig met elkaar leeft en verwees ze hierbij onder meer naar de bijdrage van president Ronald Venetiaan eerder deze maand in Rotterdam tijdens de conferentie van Club de Madrid.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

26 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics