Nickerie.Net, woensdag 26 november 2008


Middenblok verwacht presidentsverkiezing 2010 in VVV

26/11/2008

Paramaribo - Bij de algemene verkiezingen van 2010 zullen de zetelverhoudingen in het parlement zodanig zijn, dat de nieuwe president niet door De Nationale Assemblee zal worden gekozen. Geen enkele partij of partijcombinatie zal 34 zetels of meer halen. Het wordt de Verenigde Volksvergadering (VVV) die de nieuwe regeringsleider zal kiezen, meent het vrijdag geproclameerde Middenblok. Nieuw Suriname (NS), de Progressieve Volkspartij (PSV) en Unie van Progressieve Surinamers (UPS) vormen voorlopig deze bundeling van politieke partijen die op termijn groter zou kunnen worden. Namen van eventuele presidentskandidaten gaat het blok voor de stembusgang niet noemen. “Het is vreselijk moeilijk om nu namen te noemen. Ik denk dat de volgende president in de VVV gekozen wordt”, zei UPS-voorzitter Henri Ori, vrijdag bij de proclamatie.

Hij gaf ook aan, dat het Middenblok zich tijdens onderhandelingen om in de regering te komen na het behalen van zetels, zich op de eerste plaats niet zal blindstaren op personen die regeringsfuncties zullen gaan vervullen. Op basis van haar verkiezingsprogramma zal worden onderhandeld, zodat zaken die daarin zijn vastgelegd worden opgenomen in het te sluiten regeerakkoord. Pas wanneer een regeerakkoord is bereikt, zal worden nagegaan hoe en door wie de posten in te vullen. Daarom wordt ook geen enkele partij uitgesloten om mee samen te werken.

Het Middenblok begint binnenkort met haar campagne en zegt alleen geld van bonafide donateurs te zullen aannemen. “We gaan niet in zee met dubieuze sponsors”, zei NS-voorzitter Rajen Nananpanday. De bundeling verwacht ongeveer 500.000 US dollar nodig te zullen hebben om de verkiezingscampagne te voeren. Of de combinatie in alle kiesdistricten zal deelnemen aan de stembusgang, wordt naderhand besloten. De besluitvorming op dat stuk hangt ook af van de partijen waarmee in de toekomst eventueel een samenwerking wordt aangegaan.

Eén van de strijdpunten van het blok is “gedeeltelijke privatisering van staatsbedrijven met mogelijkheden voor deelname in het aandelenkapitaal door nationale ondernemers, kleine investeerders en arbeiders”. Instelling van een Algemene Ziektekosten Verzekering, verbetering van de dienstverlening door de verschillende overheidsdiensten alsook “herevaluatie van alle overeenkomsten met buitenlandse ondernemingen”, behoren ook tot de aandachtspunten van het Middenblok.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

26 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics