Nickerie.Net, zaterdag 29 november 2008


Commentaar Suriname Times:

"Onze kinderen zijn het bewaken niet waard"

Hiermee gaat BvL-voorzitter Wilgo Valies in op een naar ons inziens domme uitspraak van de minister van Onderwijs, die woensdag aan journalisten vertelde dat het Ministerie de veiligheid op de scholen niet kan garanderen. De minister ging een stapje verder door te stellen dat het de mak is van leerkrachten en schoolleiders om in te grijpen wanneer bij een voorval op school, zaken uit de hand lopen. Wij willen de minister hoe hij zou handelen en hij geconfronteerd zou worden met een voorval zoals dat in Nickerie is gebeurd.

Hel kan nooit de bedoeling zijn dat leerskrachten zorg moeten dragen voor de veiligheid op de school, zegt Valies. Hiermee geeft hij dan ook aan dat de minister uit een ander vaatje zal moeten tappen over dit onderwerp. Wij hopen dat de minister van onderwijs inderdaad zijn standpunt verandert, nu het kalf verdronken is, maat regelen gaat nemen om de veiligheid te garanderen op onze scholen. Het kan en mag nooit zo zijn dat onze jeugd zon- der voldoende bescherming wordt overgelaten aan deze verharde maatschappij.

Trouwens, nu wij het over de veiligheid op school hebben. Hoe staat het met de bewaking 's avonds? Zover wij weten, probeert het Minov er wel voor te zorgen zijn bezittingen te laten beschermen gedurende de avonduren. Maar om onze kinderen bewaken wil men geen geld vrijmaken.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

28 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics