Nickerie.Net, zaterdag 29 november 2008


Wilgo Valies:

“Veiligheid op scholen is verantwoordelijkheid overheid”

PARAMARIBO — Het is niet de taak van leerkrachten en schoolleiders om te zorgen voor adequate veiligheid op schoolterreinen. Dit is een aangelegenheid van de overheid die zorg moet dragen voor de nationale veiligheid. “Veiligheid op scholen is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling c.q..de overheid. Veiligheid is staatszorg”, zegt voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) desgevraagd.

Volgens Valies kunnen leer- krachten de desbetreffende autoriteiten wel op de hoogte stellen van eventuele calamiteiten die zich op scholen voordoen. “Ik denk dat er een misvatting hierover bestaat. Met kan nooit de bedoeling zijn dat leerkrachten voor de veiligheid moeten zorgdragen”, benadrukt Valies. Hij wijst erop dat wanneer het ministerie de veiligheid niet kan garanderen het hoog tijd wordt dat alle actoren zich gaan buigen over dit probleem.

Hij haalt een voorbeeld aan van het Caribische Gebied, waar zowel binnen als buiten de school het gebruik van geweld aanzienlijk groot is. Ondanks dat de situatie zorgwekkend is, zorgt de overheid daar wel voor adequate veiligheid. Als blijkt dat in een bepaald gebied vaker geweld wordt gehanteerd moet het ministerie nu ingrijpen en zorgen voor adequate beveiliging van niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten.

Valies is de mening toegedaan dat er door het Minov, samen met schoolleiders en leerkrachten, een evaluatie moet komen voor de zogenaamde. ‘gevaargebieden’, die dan extra beveiliging behoeven. “Men mag niet wachten totdat er weer iets gebeurt en er doden vallen. Dan is het te laat”, aldus Valies.

Onderwijsminister Edwin Wolf zei woensdag tegenover journalisten dat het ministerie de veiligheid op schoolterreinen niet kan garanderen. Volgens de bewindsman is het de taak van . leerkrachten en schoolleiders om in te grijpen wanneer bij een eventueel voorval op school zaken uit de hand dreigen te lopen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

27 -11-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics