Nickerie.Net, dinsdag 02 december 2008


Wereld Aidsdag gaat Nickerie niet onopgemerkt voorbij
Geplaatst: 01/12/2008

Nickerie -  Met het thema afkomstig van de WHO: ‘Lead, Empower and Deliver’ wordt vandaag in Suriname net als elders in de wereld de Wereld Aidsdag herdacht. Het Nickerie Aidsteam, de WINgroep, het Bureau Alcohol en Drugs en andere samenwerkende partners zorgen gezamenlijk ervoor dat deze dag niet onopgemerkt voorbij gaat. Deze dag is bedoeld om solidair te zijn met degenen die hiv geïnfecteerd zijn. Ook dient de taboe rond deze nog ongeneeslijke ziekte te worden doorbroken. Het ligt in de bedoeling dat later op de dag er een monument in de vorm van een ribbon op een zichtbare plek komt te staan op het Brasa Plein, pal tegenover de markt. De ribbon, het internationale rode lintje, symboliseert de solidariteit met personen die hiv/aids hebben opgelopen, zegt Pearl Fraser, coördinator van het NAT.

De coördinator zegt dat zij steeds middels voorlichting hun uiterste best doen om jongeren op de scholen in zowel Nickerie als Coronie “aware” te maken over deze ziekte. Fraser zei ook dat jongeren zowel ouderen zich niet moeten laten meeslepen en beïnvloeden door derden. Voorts wijst zij erop dat ondanks welke situatie, zij geen verkeerde stappen moeten ondernemen, om uiteindelijk spijt te hebben later. Voor wat betreft het doen van een hiv/aidstest bestaat er sedert 2006, de mogelijkheid om volgens afspraak een zogeheten quick test te doen.

Dit testpunt is gevestigd in het ressort Paradise. Uit verkregen info blijkt dat er nog heel veel taboe en vooroordelen bestaan om het testpunt te bezoeken. De aanloop om zich te laten testen is heel gering. Het is zaak van instanties binnen de samenleving om een handje bij te dragen dat zij uiteindelijk uit zichzelf het initiatief nemen om zich te gaan laten testen. De NAT-coördinator voegde eraan toe dat op deze dag ook de aanzet zal worden gegeven voor de start van het buddy-project. Wereldwijd vinden tal van activiteiten plaats. Zo draagt Nickerie ook op haar manier een steentje bij aan het geheel.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics