Nickerie.Net, vrijdag 05 december 2008


Coalitiestrijd begonnen VHP en PL gaan voor presidentschap

Eric Mahabier en Ivan Cairo, 05/12/2008

DEN HAAG/PARAMARIBO - Naast Pertjajah Luhur (PL) heeft ook de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), belangstelling voor het presidentschap. De VHP wil in samenspraak met haar politieke partners een kandidaat voordragen, zegt voorzitter Ramdien Sardjoe aan dWT.De voordracht van een kandidaat ziet Sardjoe als een proces waarbij ook de duidelijkheid, combinatie en structuur waarin de VHP de verkiezingen ingaat transparant moeten zijn.

Samenspraak van de politieke partners is volgens de VHP-voorzitter vereist mede, omdat geen enkele partij alleen in staat zal zijn met de verkiezingswinst een eigen voorgedragen president in De Nationale Assemblee (DNA) of in de Verenigde Volksvergadering (VVV) te doen kiezen. Het tijdstip van het “plegen van acties” moet overwogen zijn, benadrukt de VHP-voorzitter. PL-leider Paul Somohardjo heeft duidelijk een andere mening. Draagvlak van het electoraat zou de maatstaf moeten zijn, welke partij het presidentschap zou kunnen claimen. “Als ik bijvoorbeeld in Nickerie op nummer 5 van de lijst sta, maar de meeste kiezers stemmen op mij, waardoor alle kandidaten van de combinatie gekozen worden, heb ik meer rechten”, stelt hij desgevraagd. Om een gefundeerde claim te kunnen leggen op het presidentschap streeft zijn partij daarom naar het behalen van meer dan 10 assembleezetels. De PL-leider erkent dat de strijd om het presidentschap een harde kan worden. “Wie die post wil, gaat er hard voor moeten werken en daarmee zijn we al bezig”. Of hij zelf ambities heeft voor de functie van president, laat Somohardjo in het midden. Het enige dat hij kwijt wil, is dat hij als teamspeler voor elke post waarvoor hij gevraagd wordt, beschikbaar is. Morgen lanceert Pertjajah Luhur tijdens een feestvergadering in het PL-hoofdkwartier de verkiezingscampagne.

Terwijl VHP en PL publiekelijk aangeven het presidentschap te ambiëren, heeft partner NPS bij monde van voorzitter Ronald Venetiaan vaker aangegeven dat zijn partij het presidentschap niet wil monopoliseren. Wel liet NPS-Nederland weten dat ze positief staan tegenover een vierde termijn Venetiaan als president. Somohardjo heeft er geen moeite mee als Venetiaan opnieuw gaat voor de post. “Wie die post wil, moet er hard voor werken en onze partij werkt hard ervoor”, herhaalt hij. Sardjoe legt uit dat de VHP voor deze kabinetsperiode in een combinatie zit en nog niet nagegaan is hoe de nieuwe samenstelling voor de verkiezingen van 2010 eruit zal zien. De partij zal haar verlangens voor het presidentschap nu duidelijk kenbaar maken aan de partners.

Sardjoe voelt zich daartoe gesterkt door de adviesraad van de VHP. Op een maandag gehouden vergadering heeft de adviesraad het besluit genomen dat de VHP voor het presidentschap moet gaan. Deze issue is nu formeel op tafel gelegd in de partij. Sardjoe vindt het prematuur al in deze fase namen te noemen van kandidaten die mogelijk voor het presidentschap voorgedragen zullen worden. Hij acht het in deze fase belangrijk om te kijken naar de samenstelling waarin de VHP de verkiezingen van 2010 zal ingaan en draagvlak te zoeken bij de politieke partners voor de belangstelling van de VHP voor het presidentschap. Sardjoe vindt dat de presidentskandidaat draagvlak moet hebben bij grote delen in de samenleving en dat deze issue van de partij ook “samenspraak” dient te hebben van de partners. “Eerst moet de partij ondersteuning zoeken bij andere partners om een voordracht te kunnen doen en is het prematuur nu namen te noemen” antwoordt Sardjoe op de vraag als hij één van de potentiële kandidaten is. De ruime bestuurlijke ervaringen van de VHP, de betrouwbaarheid van de partij en het vertrouwen vanuit de samenleving zijn volgens hem enkele belangrijke elementen voor het voordragen van een kandidaat voor het presidentschap.

“In principe is elke politieke partij vrij om aspiraties te hebben voor het presidentschap. Alleen moet de haalbaarheid en de ondersteuning ervan vanuit andere partners getoetst worden”, luidt het kort antwoord van Sardjoe op de vraag hoe hij omgaat met het gegeven dat ook Pertjajah Luhur voor het presidentschap gaat.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics