Nickerie.Net, vrijdag 05 december 2008


Minov wil knoop doorhakken voor schrijfmethodes

Filia Enser, 05/12/2008

Paramaribo - Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) wil serieus een einde brengen aan de slepende kwestie over het gebruik van schrijfmethodes op de basisscholen. Het ministerie heeft daarom een Engelse consultant aangetrokken die een eigen Minov schrijfmethode heeft ontwikkeld. De bedoeling is dat uiteindelijk alle basisscholen één schrijfmethode gebruiken. Dit kwam gistermorgen naar voren tijdens een bijeenkomst met besturen van vijf clusters verenigd in het ‘Platform van schoolleiders’ waarin 96 scholen zijn vertegenwoordigd.

Deze bijeenkomst vond plaats op de Renckewitzschool waar onderwijsminister Edwin Wolf is bijgestaan door waarnemend directeur Ruben Soetosenojo, hoofd Bureau Lager Onderwijs, Kenneth Biervliet en de coördinator van de clusters, Kenneth Themen. Schoolleiders merkten op dat ongeveer vier jaar terug voor het laatst schrijfboekjes van het ministerie zijn ontvangen. “Dat van de schrijfmethode is een slepende kwestie en de knoop moet nu eindelijk doorgehakt worden”, zegt Soetosenojo.

De problemen begonnen vorig jaar toen de schrijfmethode-ontwikkelaar F.A Marhé het ministerie van plagiaat beschuldigde. Het ministerie was toen al gestart met zijn Engelse consultant om zijn eigen schrijfmethode te ontwikkelen. Met een Nederlandse uitgeverij was afgesproken dat de methode voor inzage zou worden opgestuurd. Intussen is de methode al geruime tijd verzonden, maar is niets vernomen van de uitgeverij.

Soetosenojo begrijpt dat het gebruik van verschillende schrijfmethodes verwarrend werkt. Scholen van de EBG gebruiken de methode ‘Indallal’, terwijl het RKBO die van Marhé hanteert. “We zullen een termijn vaststellen en de knoop doorhakken”, zegt de waarnemend directeur. Schoolleiders waren onder andere geïnteresseerd in de officiële erkenning van het platform, de voortgang van het project waarbij Engels op de basisscholen wordt verzorgd en de klassendeler.

Minister Wolf benadrukte dat zijn departement het Platform erkent en dat het belangrijk is dat de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau wordt gebracht. Soetosenojo voegde eraan toe dat de departementsleiding ernaartoe streeft dat alle basisscholen in het platform vertegenwoordigd worden daar het voor het ministerie belangrijk is om efficiënt te communiceren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics