Nickerie.Net, vrijdag 05 december 2008


Kinderen Dankerscentrum hebben hun eigen sportveld

Asha Chaturi, 04/12/2008

NIEUW-NICKERIE - De kinderen van het Zuster Dankers Centrum, een opvang voor pupillen met een handicap, hebben vanaf gisteren hun eigen sportveld. Het centrum is officieel in gebruik genomen op de herdenkingsdag voor mensen met een Handicap. Gelijk na de opening konden de kinderen zich vermaken op het terrein. Aangezien bewegen voor deze pupillen heel belangrijk is, heeft het bestuur besloten op het terrein van het centrum een sportveld op te zetten, zegt Glenn Tjon Tjauw Liem, voorzitter van Stichting voor Gehandicapten van Nickerie. Hij zegt dat uit onderzoek is gebleken dat deze kinderen thuis en in hun omgeving niet betrokken worden bij sport- en spelactiviteiten.

Kinderen van het Zuster Dankers Centrum vermaken zich op het nieuwe sportveld. Dit is maandag officieel in gebruik genomen.-dWTfoto / Asha Chaturi .

Tjon Tjauw Liem is blij met het sportveld, omdat de kinderen nu niet meer de straat op hoeven voor sport en spel. Eerder was dat wel het geval. Ook in de regentijd kunnen de kinderen normaal aan beweging doen. Het sportveld is tot stand gekomen door tussenkomst van de WIN-groep, met financiŽle ondersteuning van de Stichting Vrienden van WIN en de Stichting Belangenbehartiging voor het jonge kind, voor wat betreft het betonnen veld, de hekken rondom het veld en het ophogen van het terrein.

Het ministerie van Openbare Werken, afdeling Nickerie, heeft de technische bijstand verleend, terwijl de directeur van Hazard gedetineerden beschikbaar heeft gesteld voor arbeid. De Wings of Support van de KLM heeft sport- en ander materiaal ter beschikking gesteld. De totale kosten van het sportveld bedragen 10.000 euro. Het Zuster Dankers Centrum is op 18 april 2005 in gebruik genomen en heeft een capaciteit van 40 kinderen. Momenteel verblijven er 25 kinderen in het centrum.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics