Nickerie.Net, woensdag 17 december 2008


In Memoriam

Mahmud Elias Khodabaks

Mahmud Elias Khodabaks (5 juli 1953 - 6 december 2008)

Nickerie - Op zaterdag 6 december 2008, bereikte onze redactie het droevige bericht dat in Paramaribo onverwachts van ons is heen gegaan ons districtsgenoot Elias Mahnud Khodabaks.  Hij was biochemicus van beroep en doceerde aan de Anton de Kom universiteit. Hij was ook actief in de politiek en tijdens het kabinet Wijdensbosch was hij minister van Volksgezondheid. Elias Khodabaks is 55 jaar oud geworden.

Korte biografie van Mahmud Elias Khodabaks

Na de middelbare school ging hij in 1973 naar Nederland waar hij tot 1981 biochemie studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In de jaren 1976 tot 1981 deed hij als lid van de chemiewinkel in Utrecht ook onderzoek aan milieuvervuiling bij onder andere Demka in Utrecht, Rank Xerox in Venray, Billiton in Arnhem en bij Philips-Duphar.

Politiek

In 1996 werd drs. Elias Khodabaks namens de Hernieuwde Progressieve Partij (HPP) minister van Volksgezondheid in het kabinet-Wijdenbosch. Later dat jaar oefende hij openlijk kritiek uit op Lesley Resida, directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Echter, in december werd Khodabaks door vicepresident Pretaap Radhakishun min-of-meer teruggefloten toen hij in de aanwezigheid van Khodabaks zei dat er geen redenen zijn om Resida uit zijn functie te ontheffen. In het voorjaar van 1997 kwam hij opnieuw in opspraak toen hij twee directeuren van het streekziekenhuis Nickerie buiten functie stelde.

In september 1997 stapten de HPP, BVD en PVF uit de regering. Hierop volgde Theo Vishnudatt, tot dan onderminister van Onderwijs en Volksontwikkeling namens de OPDA, Elias Khodabaks op als minister van Volksgezondheid.

In 2005 was Khodabaks kandidaat voor de DOE. Hoewel die partij samen met de UPS bijna 5% van de stemmen kreeg, behaalde ze door het districtenstelsel geen enkele van de 51 zetels in De Nationale Assemblée (DNA).

Onderwijs

Voor het laatst was hij werkzaam als docent en biochemicus aan de Anton de Kom Universiteit.


'Baks' was veelzijdig, onbaatzuchtig en medisch geworteld

Erna Aviankoi, de Ware Tijd, 12/12/2008

Paramaribo - “Vertrouwen doet wonderen. Het is heel kostbaar, onbetaalbaar eigenlijk. En dat krijg je gratis, voor niets, kosteloos. Vertrouwen is teer en fragiel. Een gedachte al maakt hem kwetsbaar, broos. Fragiel en teer eigenlijk, zonder voeding. Vertrouwen is de essentie van ons samenzijn. Gratis - kosteloos, teer en fragiel. Laten wij hem koesteren.” Dit was de andere kant van Mahmud Elias Khodabaks die vandaag naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht. Onder het pseudoniem Khome zijn er vele gedichten van zijn hand, veel in privésfeer maar ook over allerhande maatschappelijke onderwerpen. In leven was Khodabaks biochemicus, tevens docent aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en secretaris van het faculteitsbestuur.

In de periode 1996 -1997 heeft hij de staat gediend als minister van Volksgezondheid. Voor de universiteitsgemeenschap wordt vandaag van acht tot half negen 's morgens een herdenkingsdienst gehouden in de conferentiezaal van het Medisch Wetenschappelijk Instituut. Zijn betrokkenheid met de universiteit blijkt duidelijk uit de overlijdensberichten. Er stond onder meer: “Je chemische expertise, je bijna encyclopedische kennis, je bijzondere inzichten, je karakteristieke lach, je omstandige verhandelingen, de geur van koffie, alles zullen we node missen, maar bovenal Baks zelf. Biochemie zal nooit meer hetzelfde zijn. Afdeling Biochemie.”

Mahmud Elias Khodabaks is geboren uit een landbouwersgezin in de Hampton Court Polder in het district Nickerie. Hier heeft hij de lagere school en het Mulo voltooid. Vervolgens deed hij de Algemene Middelbare School in Paramaribo. In Nederland studeerde hij aan de Universiteit van Utrecht. In zijn studententijd was hij actief in de studentenbeweging, waarbij hij baanbrekend werk heeft verricht tegen de discriminatie tegen zwarten. De 'zwarte' studenten kregen onder druk van zijn vereniging toegang tot discotheken. In maart 1982 keerde hij als biochemicus terug naar Suriname en trad in dienst van Mariënburg. Een van de producten van zijn hand is de Borgoe Rum. Op 1 december 1984 trad hij in dienst van de Universiteit van Suriname in de functie van docent aan de Faculteit der Medische Wetenschappen. Deze functie heeft hij bekleed tot zijn overlijden, in totaal 25 jaar. Zijn passie, het overdragen van kennis, heeft hij ook beoefend op diverse andere opleidingsinstituten zoals het Instituut voor de Opleiding van Leraren, de Opleiding tot Jeugdtandverzorger en de Faculteit der Technologische Wetenschappen.

Hij had een uitgesproken mening over de politiek. Hij was progressief en overtuigd lid van de Hernieuwde Progressieve Partij (HPP). In deze partij heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed. Vanwege zijn bijzondere kwaliteiten en vooral de enorme betrokkenheid met de volksgezondheid werd hij in 1996 voorgedragen voor het ambt van minister van Volksgezondheid. Onder zijn bezielende leiding in de korte periode van zijn ministerschap werd de Algemene Ziektekostenvoorziening voorbereid. Bij de fusie van de HPP heeft hij eveneens bestuursfuncties bekleed in de nieuwe entiteit, de Unie van Progressieve Surinamers.

Zijn laatste functie was waarnemend voorzitter van de politieke raad. Sociale rechtvaardigheid was één van de pijlers van zijn bestaan. Uit die overtuiging heeft hij zich jaren beijverd voor de positie van het wetenschappelijk personeel van de universiteit van Suriname. Hij heeft in de Vereniging van Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit van Suriname diverse rollen vervuld. Hij was jarenlang voorzitter en vóór zijn overlijden secretaris. Zijn vrouw Lita Oemraw beschrijft hem als 'de beste levenspartner door zijn onvoorwaardelijke liefde'. Ook zou hij de opvoeding van zijn twee zonen als hoofdtaak hebben gehad.-


Ingezonden via Nickerie.Net:

Door de heer R. Oedayrajsingh Varma

Mijn condoleance aan U allen die op de een of andere manier met Elias te maken hebben hebben gehad.

Elias kwam naar Utrecht om chemie te studeren. Hij was altijd vroeg in de ochtend op weg naar de collegezalen op de Uithof in Utrecht - Nederland. Een opvallende verschijning begin jaren 80. Met veel liefde studeerde hij chemie. Een redelijk moeilijk vak en er waren heel weinig Surinamers die chemie studeerden. Hij deed ook onderzoek in de biochemie. Chemie was een deel van het leven van Elias. Op zijn studentenkamer zag je hoe actief Elias altijd was. Een sobere tafel, sigaretten een asbak en heel veel collegedictaten. Hij kende de chemie om het maar zo te zeggen. Hij kon net zo gemakkelijk over een film van Amitabh Bachan praten als over Raman-spectroscopie of Rontgendiffractie.

Buiten was het een heel normaal ventje. Elias was altijd bereid een goede all-ethnisch Surinaamse feest te organiseren in Utrecht. Zijn afstuderen werd door ons uitbundig gevierd. Hij hield vol intellectueel het sigaret ietwat omhoog op het feestje. Hij zei, Varma ik ga terug naar Suriname. Ik heb al bereikt waarvoor ik hier gekomen was. Het verlies van Elias is een groot verlies.

R. Oedayrajsingh Varma uit Nederland

Vroeger hebben wij aan de Van Drimmelenpolder in Nickerie gewoond.


Nickerie.Net condoleert alle nabestaanden met het verlies van deze waardevolle Nickeriaan.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

06 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics