Nickerie.Net, maandag 08 december 2008


Publicatie Jagernath Lachmon biografie uitgesteld

Eric Mahabier, 06/12/2008

DEN HAAG - De bewerkte en geactualiseerde versie van het in 1986 verschenen boek "Jagernath Lachmon: een politieke biografie" zal later dan gepland verschijnen. Eerder vermeldde de biograaf Evert Azimullah, dat het streven erop was gericht de nieuwe publicatie omstreeks medio januari 2009 bij de 60ste verjaardag van de VHP uit te brengen.

Het verzamelde materiaal heeft evenwel aanleiding gegeven tot een andere methodiek bij de vormgeving, waarbij Lachmons aandeel in de sociaal-politieke ontwikkeling van Suriname nadrukkelijker uit de verf zal komen, aldus de biograaf.

Op de vraag of dan daardoor niet veel relevante informatie te lang onbekend blijft, stelt Azimullah, dat zowel het in 1999 door de VHP uitgegeven gedenkboek "50 Jaar VHP" als de lezing van VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe onder de titel "59 jaar VHP" op 25 mei 2008, veel relevante informatie bevatten, "hoewel niet specifiek over Lachmon".

Geconfronteerd met eerdere commentaren zijdens met name oud parlementsvoorzitter Emile Wijntuin, dat in de eerste publicatie hij, Azimullah, de geschiedenis had vervalst over Lachmons aandeel bij de verwerving van algemeen kiesrecht, deelde de politicoloog mede dat tezijnertijd aan betrokkene zal worden verzocht om schriftelijk aan te geven op welke pagina van het 314 bladzijden tellend boek vervalsing is gepleegd en op welke documentatie diens betere informatie dan zou zijn gebaseerd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics