Nickerie.Net, maandag 08 december 2008


Aanvraag uitbreiding continentaal plateau ingediend bij VN

06/12/2008

Paramaribo - Suriname heeft bij de Verenigde Naties (VN) een aanvraag gedeponeerd voor vaststelling van de buitengrenzen van zijn continentaal plateau tot voorbij 200 zeemijl. Ambassadeur Henry McDonald heeft de stukken gisteren ingediend bij de VN-secretaris-generaal, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een perscommunique.

De Surinaamse ambassadeur bij de verenigde naties, Henry Mc Donald overhandigt de stukken aan de VN secretaris-generaal.-.

De aanvraag is gebaseerd op artikel 76 van het Zeerechtverdrag, United Nations Convention on the Law of the Sea. Suriname heeft dit verdrag in 1982 ondertekend en in 1998 geratificeerd. De aanvraag voor uitbreiding moest vóór 13 mei 2009 worden gedaan. Nadat een technisch onderzoek was verricht om de nieuwe grenslijn vast te stellen, komt Suriname nu met een claim van 83.000 vierkante kilometer die aan het grondgebied zou moeten worden toegevoegd. “De buitengrens waarover Suriname bij de secretaris-generaal van de VN een aanvraag zal indienen, loopt als gevolg hiervan in het meest westelijke deel van het gebied tot 350 mijl, in het middelste gedeelte tot gemiddeld 300 mijl en loopt in het meest oostelijk gelegen gedeelte terug tot minder dan 300 mijl, gemeten vanaf de basislijn”, meldt het ministerie.

In aanloop op de aanvraag heeft de regering de afgelopen maanden besprekingen gevoerd met Barbados, Frankrijk, Trinidad en Tobago, Guyana en Venezuela die ook van plan zijn een dergelijke aanvraag bij de VN te deponeren. De landen hebben afgesproken dat ze geen bezwaren zullen opperen tegen behandeling van de wederzijdse aanvragen. De verzoeken worden in behandeling genomen door de Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) die na evaluatie aanbevelingen doet aan de staat die de uitbreiding heeft aangevraagd.

Mochten uitgebreide gebieden overlappingen hebben met die van buurlanden, dan zullen deze landen dat in onderling overleg kunnen afbakenen. Het technisch onderzoek naar de nieuwe buitengrenzen is gedaan door Staatsolie en als project-manager was het FHR Lim A Po Institute aangewezen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics