Nickerie.Net, maandag 15 december 2008


Armoede zonder informele sector veel erger

13/12/2008

Paramaribo - Zonder de informele sector zou de armoede in het land nog nijpender zijn dan nu het geval is. Deze sector vertegenwoordigt minimaal tussen de 16 en 19 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarnaast valt minstens de helft van alle werkgelegenheid in Suriname in de informele sfeer. Het bbp van Suriname, inclusief de geschatte bijdrage uit de informele sector, is tussen 2000 en 2007 met 100 procent gegroeid.

De groei is voornamelijk te wijten aan de mijnbouwsector, gevolgd door financiële instellingen en de handelssector. Dit blijkt uit Statistical Papers No. 7, de jongste publicatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Volgens ABS-directeur, Iwan Sno, is Suriname in de middenmoot ten opzichte van andere ontwikkelingslanden als gekeken wordt naar de geschatte omvang van de informele sector.

De cijfers over de omvang van de Surinaamse economie kunnen volgens Sno zelfs hoger uitvallen, omdat zaken als nutsbedrijven, ondermeer niet-geregistreerde installateurs, banken (illegaal financieel circuit) en verzekeringen niet zijn meegenomen in het onderzoek. Ook hoeft de omvang van de informele sector niet per definitie een negatieve weergave te zijn van de economie. De werkgelegenheid die hierdoor wordt geschapen en de bijdrage aan het bbp moeten in acht worden genomen. “Iemand die stands langs de weg heeft met twee mensen, zonder zich te laten registreren, zorgt voor werkgelegenheid. Als hij er niet was, zaten drie mensen zonder werk,” gaf Sno als voorbeeld. Het enige is dat de Staat geen belastingen int van zijn activiteiten. Het is aan geen enkel land ter wereld gelukt om een zuivere weergave te geven van de omvang van zijn informele sector. Er kunnen slechts schattingen worden gemaakt, en de uitkomst verschilt haast altijd, afhankelijk van de onderzoeksmethode die wordt toegepast.

Andere gegevens die in de publicatie voorkomen, zijn onder meer het toegenomen nationaal inkomen per burger op jaarbasis -SRD 5.622 naar 11.267 in 2007, een toename van 100 procent in de formele sector. Het per capita inkomen inclusief de informele sector ligt iets hoger, namelijk SRD 13.100 in 2007, een stijging van 98 procent ten opzicht van de SRD 6.600 van het jaar 2000 op jaarbasis. Eigen productie in Suriname wordt nog altijd gedomineerd door de mijnbouwsector die 18 procent van het bbp bedraagt. De secundaire en tertiaire sectoren, zoals industrie en dienstverlening, bedragen 69 procent van het bbp. De overheid neemt 13 procent van het bbp voor haar rekening.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

13 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics