Nickerie.Net, maandag 15 december 2008


Santokhi: ‘Suriname werkt continue aan bevordering mensenrechten’

13/12/2008

Paramaribo - Suriname werkt continue aan het bevorderen van de mensenrechten. Dit merkte justitieminister Chandrikapersad Santokhi gisteren op bij de afsluiting van de intensieve vijfdaagse training over het rapporteren van mensenrechten. Deelnemers uit verschillende Caribische landen namen hieraan deel. “Het past precies bij wat ik doe. Het was heel, heel goed en ik kan het direct toepassen. Wij hebben inzicht gekregen in hoe landenrapporten te schrijven en hoe te presenteren bij de diverse commissies”, zegt één van de participanten enthousiast. Zij is werkzaam op het ministerie van Justitie en Politie (J & P). Ook kinderpsycholoog Lilian Ferrier, die al jaren opkomt voor de rechten van kind, is blij met de opgedane kennis.

De training die is verzorgd door de United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) was op initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierbij is financiële ondersteuning gehad van de regering van Turkije. Maar ook de Anton de Kom Universiteit, J & P en het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma. Santokhi is er zeker van dat de deelnemers deze mogelijkheid volledig hebben uitgebuit en het maximale eruit hebben gehaald. Hij wees erop dat Suriname met dit initiatief wederom heeft aangetoond respect te hebben voor de rechten van de mens, en zich hiervoor te zullen blijven inzetten. In het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op woensdag 10 december, waren er verschillende activiteiten. Zo is het Bureau Slachtofferhulp geopend met als doel ondersteuning te bieden aan slachtoffers van zware misdaden. In de penitentiaire inrichting Santo Boma is een compleet nieuw cellenhuis in gebruik genomen. Volgens de bewindsman is hierbij rekening gehouden met de verblijfsomstandigheden en rechten van gedetineerden. Hij wenste de deelnemers veel succes toe in hun werk. De training was in de Ballroom van Hotel Torarica.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

13 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics