Nickerie.Net, dinsdag 16 december 2008


‘Selectiecriteria gunningen niet transparant’
Geplaatst: 16/12/2008

Nickerie -  Ondernemingen die hun offertes hebben ingediend, als er een openbare inschrijving wordt gehouden bij het ministerie van Openbare Werken en Verkeer, worden niet geïnformeerd waarom de werken niet aan hun gegund zullen worden. Dit bracht parlementariër Harriet Ramdien naar voren. ‘Men wil wel weten waarom het werk niet gegund wordt.’ De politica merkt op dat het meer dan opmerkelijk is dat in Nickerie een en dezelfde aannemer de meeste werken gegund krijgt. Volgens Ramdien raken andere aannemers gedemotiveerd om in de toekomst mee te gunnen. Bijzonder is dat de aannemers die buiten de boot vallen, meestal degenen zijn die een veel lagere offerte aanbieden.

Kenneth Moenne gaf aanvullend hierop aan dat de selectiecriteria niet transparant zijn. ‘Het gaat erom dat wanneer Surinaamse aannemers deelnemen aan inschrijvingen of aanbestedingen, er sprake moet zijn van duidelijkheid waardoor zij weten wanneer zij wel en niet in aanmerking komen en waarom zij worden afgewezen.’ Volgens Moenne lijkt dit gedrag op familiepolitiek, onbehoorlijk bestuur en corruptie.

Waarnemend president Ramdien Sardjoe wilde in eerste instantie niet reageren, maar vond dat wanneer op basis van onjuiste feiten de conclusies worden getrokken van onbehoorlijk bestuur het wel nodig is om nadere informatie te verschaffen. ‘Er is sprake van degelijk behoorlijk bestuur wat betreft de gunningen.’ Dat een enkele aannemer in Nickerie alle werken krijgt gegund, is hem niet bekend. De stukken worden op het ministerie bekeken door de aanbestedingscommissies en aanbevelingen worden gedaan aan de onderraad. Daarna worden alle stukken op zijn kabinet bekeken en besproken en onderzocht in welke mate de aanbestedingsstukken voldoen aan de besteksvoorwaarden. ‘En dan gebeurt het wel eens dat een aannemer uit de boot valt, omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden aangegeven in het bestek.’ Volgens de waarnemend president krijgt de laagste aanbieder de gunning verstrekt. ‘Hiervan wordt vermeld wat het motief is. Als een aannemer eerder wanprestaties heeft verricht dan wordt er hiervan afgeweken. Echter is dat een sporadisch verschijnsel. Er is een duidelijk beleid en dat is gericht op de laagste inschrijver. Degene die voldoet aan de laagste inschrijving krijgt de gunning. Laten we niet meteen praten van onbehoorlijk bestuur’, besloot Sardjoe.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics