Nickerie.Net, donderdag 18 december 2008


Nickerie pilot Surbras schoolvoedingsprogramma
Geplaatst: 18/12/2008

Nickerie -  Emanuel Enjoem, lid van de Commissie Schoolvoeding Basisonderwijs tevens beleidsmedewerker bij Sociale Zaken, zegt dat Nickerie is uitgekozen als pilot-district voor een schoolvoedingsproject. Het gaat hierbij om de uitvoer van een project waarbij steun zal worden verkregen uit BraziliŽ. Enjoem zegt dat vanuit Sociale Zaken een projectdossier was ingediend en dat dit reeds goedgekeurd is. Het doel van het project is erop gericht om schoolkinderen te voorzien van voeding op school. Met nadruk legde Enjoem uit dat dit project niet verward moet worden met het broodproject dat momenteel al gaande is.

Op uitnodiging van BraziliŽ heeft een delegatie in maart 2007 reeds een oriŽntatiebezoek gebracht aan het zuidelijk buurland, dat heel veel ervaring heeft met de uitvoer van zulke projecten, waarbij schoolkinderen van maaltijden worden voorzien op school. Afgelopen oktober heeft een missie vanuit BraziliŽ ons land voor een week bezocht.

Er zijn verschillende redenen waarom voor Nickerie is gekozen als pilot-district voor dit project. Zo gaf Enjoem aan dat verschillende rapporten en onderzoekingen op het gebied van armoede en de behoefte op de verschillende scholen o.a. hebben gespeeld dat voor Nickerie is gekozen. Ook heeft er een afstemming plaatsgevonden met onderwijsinspectie Nickerie die het programma wil ondersteunen. Verder is het volgens Enjoem ook zo dat de ligging van de scholen redelijk goed is, waardoor ze makkelijk te bereiken zijn.

Wanneer het Surbras schoolvoedingsproject precies van start zal gaan, is nog niet bekend. Naar zeggen van Enjoem ligt er nu een overeenkomst op tafel die nog door de regeringen van beide landen moet worden bekrachtigd. Naar verwachting moet het project al in het eerste kwartaal van 2009 van start gaan. Dan zal er bij de uitvoer technische bijstand komen uit BraziliŽ. Het project zal bijkans 2 jaren duren, waarna het aan een grondige evaluatie zal worden onderworpen. Er zal ook tussentijdse dataverzameling plaatsvinden.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

13 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics