Nickerie.Net, donderdag 25 december 2008


Christelijke leiders: ‘Boodschap kerst dringt onvoldoende door’

Lia Tjong Akiet, 24/12/2008

Paramaribo - De zin van het kerstfeest en de boodschap die ermee gepaard gaat dringt nog te weinig tot de samenleving door. “Soms viert men kerstfeest zonder met de persoon om wie het gaat, in contact te komen. Kerstfeest gaat om Jezus die als mens op aarde kwam om de verstoorde relatie tussen God en de mens te herstellen. Dat houdt in dat als we vrede met God en onszelf hebben, dat zichtbaar moet zijn in de relatie met de medemens. We moeten met Jezus in contact komen, dan vieren we kerst zoals het moet, anders vieren we gewoon feest vanwege de traditie”. De kerstboodschap van preases Renold Pansa van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS). “Het licht mag door alle duisternis heen schijnen en dat met het kerstfeest het verlangen van alle mensen naar gerechtigheid en naar vrede merkbaar is. Dat verlangen vieren we met kerstmis en dat het licht van God mag doorbreken in onze wereld.

Wilhelmus de Bekker

Het volk dat in het donker ronddwaalt, ziet een helder licht; over hen die wonen in een land van duisternis, gaat dan een stralend licht op; Esaja 9 vers 1’,” vult bisschop Wilhelmus de Bekker de kerstboodschap aan. Aansluitend hierop zegt oud-verkeersvoorlichter Henricus Geerlings dat verkeersdeelnemers zich verantwoordelijker moeten opstellen. “Verkeerdeelnemers, denk aan je gezin dat thuis op je wacht, en het leven van een ander die ook een gezin thuis heeft. Elke aanrijding met de dood houdt in dat binnen een fractie van een seconde je kinderen wees kan maken of je kan ouders hun kinderen ontnemen. Aanrijdingen met dodelijke afloop grijpen dieper dan alleen de dood want de dood heeft verdere gevolgen”. Zo luidt de kerstboodschap van Geerlings, gepensioneerd commissaris en voormalig hoofd Verkeerspolitie. Als voorbeeld haalt hij de aanrijding van de Zonnebloemstraat aan, waarbij een jongeman een koppel de dood heeft ingereden door zijn roekeloos rijgedrag en zodoende vier kinderen met leed heeft achtergelaten. “Hun leven wordt zo onzeker want ze hebben geen ouders meer. De komende kerstdagen en hun verdere leven zullen ze nu zonder hun ouders doorbrengen.”

Verder wil hij als gedragsregel meegeven dat ‘haastige spoed zelden goed is’ en als hoofdgedragsregel dat ‘haastige spoed nooit goed is’. “Ik wens de gemeenschap prettige kerstdagen toe waarbij zij het kindje Jezus vooral om genade en bijstand vragen zodat ze zich keurig gedragen in het verkeer en het leven van de medemens in het verkeer op hoge waarde schatten. Men kan levens besparen door zich goed te gedragen en zich aan de verkeersregels te houden,” aldus Geerlings. Vannacht zal er overal waar EBGS-kerken zijn, een kerstnachtdienst worden gehouden om zeven uur en op eerste kerstdag een kerstpreek om negen uur in de ochtend. Ook in de diverse Rooms Katholieke (RK) kerken zullen er vanavond nachtmissen zijn. In de nacht van 24 op 25 december zal er omstreeks twaalf uur in de St. Alphonskerk een kerstmis worden gehouden. Op eerste en tweede kerstdag zullen in de ochtenduren dagmissen worden gehouden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

24 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics