Nickerie.Net, donderdag 25 december 2008


Lustrum Volkskerstzang Nickerie geslaagd

Yolanda Ho Asjoe, 23/12/2008

NIEUW NICKERIE - Onder het thema ‘Reik elkaar de hand in eenheid en verscheidenheid’ is zondag de vijfde volkskerstzang gehouden in de schouwburg van het Cultureel Centrum Nickerie. Astrid Moor, voorzitter van het Comité Viering Volkskerstzang Nickerie, riep een ieder op liefde en eenheid hoog in het vaandel te houden. Moor vroeg om, ondanks ras of geloofsovertuiging, de sfeer van liefde te blijven behouden, zowel thuis als op school of op kantoor. “Liefde bouwt op”, aldus Moor. Vele Nickerianen togen zondagavond naar de schouwburg van het Cultureel Centrum Nickerie om als een grote familie middels zang het kerstfeest in te luiden.

Tijdens het zingen van ‘Opo wiki kari’ reikte men elkaar de hand.-. dWT foto/Yolanda Ho Asjoe

De sfeer zat er helemaal in. Voor de muzikale omlijsting heeft de politiekapel gezorgd. De 42-jarige Yvonne zegt in gesprek aan dWT te hebben genoten van de kerstzang. Yvonne spreekt de hoop uit dat eenieder daadwerkelijk liefdevol met elkaar omgaat. “Laten wij elkaar echt die liefde geven zoals Jezus dat van ons verwacht.” De boodschap van Marcia Samedie, de kapitein van het Leger des Heils Nickerie, was duidelijk. Samedie riep de mensen op niet steeds te kijken naar het verleden, maar ook naar de toekomst.

Volgens haar is er veel verbittering onder de christenen en liefde kent geen verbittering. Samedie: “Zonder liefde is het leven waardeloos.” Samedie zegt dat Jezus het beste cadeau is dat aan eenieder is geschonken. “De komst van de Jezus Christus op de wereld heeft ons Vrede en liefde gebracht. Laten wij ons leven dan ook hiernaar richten”, aldus Samedie. Tot slot werd het Licht aan elkaar doorgegeven, terwijl het lied ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht’ werd gezongen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

24 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics