Nickerie.Net, donderdag 25 december 2008


Padieboeren zaaien laat in

Asha Chaturi, 23/12/2008

NIEUW-NICKERIE - Padieboeren in Nickerie zijn dit seizoen relatief laat begonnen met de inzaai. Normaal begint de inzaai medio november goed op gang te komen. Op drie bedrijven na heeft de grootlandbouw ook laat ingezaaid. De voornaamste reden voor de late inzaai is dat de boeren gretig gebruik hebben gemaakt van de droogte in november om de droge grondbewerking uit te voeren. Minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij benadrukt dat met het droog bewerken van de percelen, een goede basis wordt gelegd voor een hoge productie. Tevens wordt het draagvermogen van de grond verbeterd. De bewindsman zegt dat de afgelopen twee seizoenen de meeste boeren, vanwege de natte omstandigheden hun percelen niet droog konden bewerken.

Een boer bezig met grondverzet werkzaamheden op zijn rijstareaal in Nickerie. Kleine en grote padieboeren hebben dit seizoen laat in Ingezaaid.-.dWT foto/ Asha Chaturi

Vanaf 12 november is er voldoende irrigatiewater vanuit de Nannizwamp beschikbaar. Hierdoor hoeven de Wakaipompen niet in werking worden gesteld. Ragoebarsing zegt hij dat de drie pompen ‘stand-by’ zijn en dat er een voorraad is van circa 35.000 liter dieselolie. Vanaf 2 december is een pomp bij het pompgemaal van SML in werking gesteld die dag en nacht irrigatiewater de arealen inpompt. Ook zijn twee verstoppingen in de hoofdirrigatieleidingen opgeheven. Twee andere verstoppingen tussen perceel 16 tot 25 zorgen ervoor dat het water langzaam stroomt. Deze verstoppingen moeten nog opgeheven worden. De aannemer wacht op zekerheid voor de betaling om dit probleem op te lossen.

De droge grondbewerking is op 3.400 hectare uitgevoerd terwijl tien boeren bezig zijn met de natte grondbewerking. Raghoebarsing verwacht dat er ongeveer 27.000 hectare ingezaaid zal worden. Vanwege de late aanvang van de inzaai is het te verwachten dat het grootste deel van de inzaai in een kort tijdbestek zal plaatsvinden. Dit kan volgens de bewindsman leiden tot oogst- en droogproblemen, vooral als er stagnatie optreedt. De inzaai zal uitlopen tot eind januari komend jaar. Hierdoor is de kans erg groot dat late inzaaiers in de regenperiode moeten oogsten met alle gevolgen van dien. Ragoebarsing zegt dat de boerenorganisatie om de tafel moeten zitten met de leden om inzaaischema's te maken, zodat er minder problemen zijn bij de oogst.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

24 -12-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics