Nickerie.Net, maandag 29 december 2008


Regering wil pompgemaal Wageningen vervangen

door Asha Chaturi, 29/12/2008

NIEUW NICKERIE - Minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) wil het pompgemaal op Wageningen vernieuwen. Maar het zal ongeveer twee jaar duren voordat de nieuwe pompen zijn geļnstalleerd, zegt de bewindsman aan de krant.

De pompen zijn al zestig jaar oud en moeten vaker worden gerenoveerd. Met de nieuwe pompen zullen de problemen van de boeren voor wat betreft irrigatiewater structureel worden opgelost. De boeren zullen dan steeds over voldoende water beschikken. Dit project is reeds goedgekeurd in de Raad van Ministers en de pompen moeten nu besteld worden uit India. De kosten hiervoor bedragen 3,2 miljoen US dollar.

Raghoebarsing zegt dat de regering er alles aan doet om de landbouwers tegemoet te komen in hetgeen ze nodig hebben. Momenteel draait een pomp te Wageningen dag en nacht. De andere wordt gerenoveerd. Hiervoor is SRD 21.000 uitgetrokken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28 -12 -2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics